Organisatie/Historie

Wat is het Politiek Café Nieuwegein

Bij het Politiek Café Nieuwegein kunnen ondernemers, politici en andere geïnteresseerde Nieuwegeiners elkaar informeel en in een gezellige omgeving ontmoeten. Het eerste deel van de avond is informatief en georganiseerd rond een stelling of thema. Landelijk of lokaal bekende sprekers zijn dan onze gast, waarbij de politiek centraal staat.

Tijdens het tweede deel van de avond wordt, onder het genot van een hapje en drankje, in informele sfeer nagepraat. Het Politiek Café Nieuwegein wordt negen keer per jaar op iedere derde dinsdag van de maand georganiseerd, uitgezonderd juli, augustus en december. De avonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen die belangstelling voor het onderwerp heeft. Wij nodigen u graag uit voor de volgende bijeenkomsten!

Het Politiek Café Nieuwegein wordt georganiseerd door de vrijwilligers van het bestuur en de organisatie. Daarnaast wordt het Politiek Café mogelijk gemaakt door de deelnemende ondernemersverenigingen, sponsoren en de Club van 100.  Hoofdsponsor is Rabobank en belangrijke andere sponsoren zijn de gemeente Nieuwegein, Partycentrum De Lantaern, NBC Congrescentrum en Green Village, Accountantskantoor Utrecht en Clearsite webdesigners.

De lokale ondernemersverenigingen De Nieuwe, Ondernemers Kring Nieuwegein, Horeca Nederland-afdeling Houten/ Nieuwegein en de Stichting Middenstands Centrale steunen dit initiatief. Het college van B & W en de politieke partijen zijn zeer betrokken. Wilt u meer weten over sponsoring en deelname aan onze Club van 100? Neemt u dan even een kijkje op onze sponsorpagina.

Het eerste Politiek Café

Op 18 oktober 2005 werd het eerste Politiek Café gehouden in Poelzicht. Het onderwerp deze avond was “Veiligheid en ondernemen in Nieuwegein”.


Bestuur en organisatie van het Politiek Café Nieuwegein

 

Dik den Blanken

Dik den Blanken

 Voorzitter
* Geeft leiding aan het bestuur en de Programmacommissie
* Promotie, sponsoring, gezicht naar buiten
* Administratie, facturatie, badges
* Jaarverslag en jaarrekening i.s.m. penningmeester
* Voorzitter werkgroep Ondernemend Panel


Foto Marco van Pelt 3

Marco van Pelt

Penningmeester
* Verzorgt de betalingen
* Bewaakt de begroting
* Jaarrekening i.o.m. accountant en voorzitter
* Procuratiereglement


Rob Rooijackers

Rob Rooijackers

Secretaris
* In- en externe correspondentie (m.m.v. secretariaat)
* I.s.m. secretariaat leden-administratie en Club van 100
* Facilitaire zaken
* Verantwoording website


Edwin van Straten

Edwin van Straten

Bestuurslid
* Lid van de Programmacommissie
* Plannen bijeenkomsten Politiek Café
* Publiciteit
* Sponsoring
* Facilitaire zaken


Wim van Kippersluis

Wim van Kippersluis

Bestuurslid
* Lid van de Werkgroep: Ondernemend Panel
* Plannen bijeenkomsten Politiek Café
* Publiciteit
* Sponsoring
* Facilitaire zaken


Ellen Heijkamp

Secretariaat
* Ondersteuning secretaris bij alle correspondentie, ledenadministratie, sponsoring en website
* Verslaglegging avonden/bijeenkomsten Pol. Café  en Ondernemend Panel
* Verzorging publiciteit, uitnodigingen, website


René Hansen

René Hansen

Presentator
* Lid van de Programmacommissie
* Samenstellen/bedenken thema’s bijeenkomsten
* Uitwerken thema’s
* Benaderen gastsprekers
* Presentatie avonden


Bert Lubbinge 3

Bert Lubbinge

Presentator
* Lid van de Programmacommissie
* Samenstellen/bedenken thema’s bijeenkomsten
* Uitwerken thema’s
* Benaderen gastsprekers
* Presentatie avonden
* Begeleider werkgroep Ondernemend Panel


Jan Wolleswinkel

Jan Wolleswinkel

Fotograaf
* Fotograaf tijdens de avonden van het Politiek Café – foto’s  t.b.v. de website als sfeerbeeld bij het verslag.