“Links is uit en rechts is in”

Er stonden twee inspirerende politici voor de zaal in De Lantaern tijdens het eerste Politiek Café in het nieuwe jaar. De titel van deze avond “Links is uit en rechts is in” sprak blijkbaar tot de verbeelding, de zaal was bomvol. Gezien de vele kleurige dassen, strikken en andere versierselen was de Nieuwegeinse politiek sterk vertegenwoordigd.
Kees Vendrik, financieel specialist in de tweede kamer voor Groen Links en verkozen tot meest faire politicus van het jaar omschreef zichzelf als “een naïef idealist”.
Hans Spekman, oud-wethouder van Utrecht en sinds 2006 Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid draagt de bijnaam “sociale Rambo van de PvdA”. Beide heren staan bekend als bevlogen en sociaal betrokken. Verder werd duidelijk dat ze weten waar ze het over hebben, welbespraakt zijn en hier en daar wat humor en cynisme hanteren. “Ze praten ook vanuit hun hart”, merkte iemand op.
De avond was voornamelijk om de stelling “Links is uit en rechts is in” georganiseerd, maar er was ook aandacht voor de actuele politiek, in de vorm van het Irak rapport.
Onderling grapjes makend over de dikte van het rapport waren beide heren het erover eens dat het buitengewoon ernstig is dat Nederland onder valse voorwendsels steun heeft gegeven aan deze oorlog. “Het besluit om een oorlog mee te gaan voeren is één van de allerbelangrijkste die je politiek kunt nemen” vindt Vendrik. “We zijn er ingejokt” meent Spekman. Beiden vinden dat het optreden van premier Balkenende in reactie op de uitkomst van het rapport “buitengewoon onhandig” was.
“Valt het kabinet nu wel of niet?” vroeg gespreksleider Jan van Hoeflaken. Spekman denkt dat als dat gebeurt het op Uruzgan zal zijn. “We moeten doorgaan met investeren in dat land” vindt hij “dat hoeft niet militair. Er zijn al kleine dingen opgebouwd, sprankjes hoop” Vendrik vindt dat de context om verder te gaan verkeerd is. “Amerika heeft bondgenootschappen gesloten met de foute mensen, regelrechte oorlogsmisdadigers. Het zou beter zijn om banden met de Taliban aan te gaan”.
Daar deze avond toch draaide om de stelling “Links is uit en rechts is in” werd de uitkomst van een recente opiniepeiling getoond waaruit bleek dat links ca. 33% verlies en rechts ca. 65% winst zou boeken als er nu verkiezingen zouden worden gehouden.
Beide sprekers leken niet al te zeer onder de indruk van de getoonde cijfers.“Ik werk vanuit mijn eigen ideaal en niet vanuit Maurice de Hond” zei Spekman. Hij gelooft in een land waar mensen op een normale manier met elkaar omgaan, is erg betrokken bij zaken als veiligheid en drugsproblemen en luistert naar de achterban. ”Ik ben niet somber over de PvdA, we zijn geworteld in alle lagen van de bevolking.”
Is er in het huidige kabinet te weinig van een links beleid te merken? Spekman vindt dat erg  meevallen. Vendrik meent dat er überhaupt te weinig beleid gemaakt wordt in dit kabinet.
Op de vraag uit de zaal hoe er 30 tot 40 miljoen bezuinigd zal gaan worden is Vendrik is zeer stellig. “Ik ga niet onze financiële problemen verplaatsen naar de arme landen. Zet het mes in de hypotheekaftrek, bezuinig op de waterschappen en provincie, krimp de tweede kamer in en schaf de eerste kamer af.” Ook Spekman wil van de provinciale staten af. Hij vindt dat er in de sociale zekerheid ook nog veel te bezuinigen valt alhoewel dat op kleine punten zal zijn. We moeten wel volop in het onderwijs blijven investeren. Dit land heeft kwaliteitskrachten nodig. Vendrik windt geen doekjes om zijn ideeën over het verhogen van de belastingen. “Ja, we gaan de belastingen verhogen. Na jaren van belastingverlaging is dat de meest solidaire en efficiënte manier om aan middelen te komen.”
Vanuit het publiek komt de mening dat de politiek zijn verantwoordelijkheid op de lange termijn moet nemen. Moeten we de politiek dan maar niet afschaffen? Spekman kan zich daar wel in vinden. Vendrik vindt dat lange termijn beleid alles te maken heeft met het klimaatbeleid.
De stelling dat Groen Links eigenlijk in het huidige kabinet plaats had moeten nemen in plaats van de Christen Unie bevestigt hij. “Maar wel om invloed te kunnen hebben. We wilden niet voor spek en bonen meedoen.” Spekman vindt dat Groen Links het bij de coalitie heeft laten lopen. “Ze wilden niet meepraten” zegt hij.
“Wat gaan jullie doen voor de economie en de ondernemers als jullie samen in het kabinet zitten” vraagt iemand uit het publiek. “Het kabinet heeft geld uitgetrokken voor de ondernemers. We zien een grote opkomst van zzp-ers, het baart me zorgen als dat vanuit een gedwongen situatie gebeurt” zegt Spekman. Hij pleit voor innovatie door recessie.
Vendrik sluit zich aan bij de woorden van Spekman. Hij komt met name op voor de groene ondernemers en wil veel regels afschaffen. Juist de met verve gevoerde stellingen ontlokken applaus aan de zaal. “Ik sta voor een toekomst waarin mijn kleinkinderen ook nog goed kunnen leven” betoogt hij.
Over de stelling of de linkse partijen moeten gaan fuseren tot één progressieve partij zijn beide politici verdeeld. Spekman pleit voor politieke stabiliteit, voor langdurige effecten, een kabinet gevormd uit twee of drie partijen heeft zijn voorkeur. Een fusie ziet hij niet komen, wel een ander politiek landschap. Vendrik wil geen ja of nee zeggen op de stelling. Hij betoogt wel dat alle partijen met elkaar in gesprek moeten gaan. “Houd Wilders uit het kabinet” besluit hij.

Olga Hansen