100 Dagen College Nieuwegein

100 Dagen College Nieuwegein. Kabbelt het voort of is er sprake van een gure linkse wind?

021 (640x426)Volgens presentator René Hansen was het eigenlijk overbodig zijn nieuwe collega Bert Lubbinge te introduceren, bij het ruim aanwezige publiek in Green Village. Lubbinge, voor wie dat toch nog niet weet, tien jaar PvdA wethouder in Nieuwegein en voorafgaand aan die periode ook zeer actief in de Nieuwegeinse politiek, beleefde vanavond zijn vuurdoop. Leken er de eerste tien minuutjes nog wat beginnerszenuwen te zijn, gaandeweg de discussie vorderde kwam Lubbinge lekkerder in zijn rol en ontspon zich een boeiende en levendige avond. Het samenspel met medepresentator Hansen, deze avond ook uiterst scherp, en de spitsvondigheden en prikkelende uitspraken in de dialoog met de vier wethouders, leidden tot een uiterst levendige en plezierige sfeer en nodigden het publiek uit eveneens actief te reageren. De heren wethouders hadden een behoorlijke dobber aan het verbale steekspel maar hielden zich, ieder op de eigen wijze, manhaftig staande.
Na 100 dagen wethouderschap, nieuw voor Martijn Stekelenburg(SP) en Peter Snoeren(D66/Groen Links) en bijna gesneden koek voor Hans Adriani(PvdA) en Johan Gadella(VVD), zien de heren zich als een echte ploeg, of  “Lekker mannen onder elkaar”, zoals Stekelenburg tevreden opmerkte.

Als eerste werd Peter Snoeren bevraagd over zijn ervaringen tijdens zijn eerste honderd dagen als wethouder. Hij vindt het een fantastisch beroep en geniet van elke minuut. Het gesprek met hem ging vooral over verkeersveiligheid en fietsknelpunten, bewustwording en tegeltax, de structuurvisie, de nu zo fleurige Diepenbrocklaan, Rijnenburg en de woonvisie Lotusplantsoen. Snoeren hecht vooral veel belang aan de dialoog met de mensen in de stad en de ontwikkeling  van een duidelijke toekomstvisie. Zijn dilemma betreft de transities en dan met name  de flexibiliteit om er mee om te kunnen gaan. “Als er iets mis gaat moet dat niet weer tot nieuwe regels leiden” vindt hij.

Met Johan Gadella ging het gesprek natuurlijk vooral over financiën. Naar aanleiding van de, deze derde dinsdag in september openbaar gemaakte, miljoenennota richtte hij direct de aandacht op het aantrekken van de financiële situatie en de huizenmarkt en de gevolgen daarvan voor ons  besteedbaar inkomen. Via vragen over het opeten van de pensioenen, geoormerkt geld voor de zorg,  het MKB en de OZB in Nieuwegein, belandde het gesprek bij de op stapel staande toeristenbelasting, waarover Lubbinge opmerkte dat je in Nieuwegein beter een hond kunt hebben dan toerist zijn. Over de invulling van het Klooster werd vooral vanuit de zaal pittig gediscussieerd. Gadella’s dilemma betreft de internethandel versus de traditionele handel. De traditionele handel leidt zijns inziens sterk onder het succes van internet.

Martijn Stekelenburg vindt het beroep van wethouder nog mooier dan gedacht. Hij is wel van mening dat wethouders erg in de watten worden gelegd. Als voormalig raadslid vindt hij het verhelderend om nu eens vanaf “de andere kant” tegen de raad aan te kijken. Openhartig sprak hij over de samenwerking met de andere wethouders, waaronder tegenhanger VVD, gaf zijn visie op de participatiemaatschappij en ging uitgebreid in op de functie van en samenwerking met de wijknetwerken. Hij hamert op een betere communicatie met de bewoners, minder formaliteiten en regels en meer invloed van inwoners in de gemeenteraad. “Als je inwoners meer ruimte wilt geven, moet de politiek zich aanpassen en zeker geen frustrerende regels opleggen” vindt hij.Zijn dilemma voor het komende jaar betreft het budget dat voorhanden is om mensen aan werk te helpen. “Gaan we dat inzetten voor de makkelijkst plaatsbare mensen of voor de moeilijkst plaatsbare?”

Hans Adriani legde al direct na zijn introductie door gespreksleider Hansen een bommetje, door aan te geven dat hij wel iets ziet in het idee om de leegkomende ruimte van de Wereldwinkel in het Stadshuis nu ter beschikking te stellen aan de coffeeshop. Nadat het publiek enigszins van de commotie was bekomen kon Adriani zijn zorgen uitspreken over de leegloop van het Stadsplein. Ook de woningmarkt baart hem zorgen. Zijn dilemma betreft de houding van de Nieuwegeinse bevolking als het gaat over bouwen. “Er zijn nog nooit zoveel woningzoekenden geweest, maar als we ergens voor hen willen bouwen zetten Nieuwegeiners hun hakken in het zand!” Als het om de zorg gaat, wil hij er zich hard voor maken dat de mensen die zorg nodig hebben die ook daadwerkelijk krijgen.

Het enthousiaste applaus na afloop van het rondje “bedanken van de wethouders met een flesje wijn”,  was een mooie graadmeter voor deze eerste avond van het nieuwe seizoen van het Politiek Café Nieuwegein. Voorzitter Dik den Blanken enthousiasmeerde in zijn afsluitende woordje de aanwezigen om lid van de Club van 100 van het Politiek Café te worden, om deze bijzondere en unieke bijeenkomsten toch vooral te kunnen blijven realiseren. Tijdens het, zoals altijd, weer erg gezellige borreluurtje bleven nog heel wat mensen nababbelen, tijdens welke genoeglijke bezigheid zij op en top verzorgd werden door het personeel van Green Village.

Tekst Olga Hansen
Foto’s Jan Wolleswinkel

Bekijkt u ook de tv-opnamen die RTV9 maakte tijdens deze bijeenkomst.