Annemarie Jorritsma pleit voor meer vrouwen in de Board

Annemarie Jorritsma, een boeiende gast

Annemarie Jorritsma, onze gast op 19 april 2016, kon op veel belangstellenden rekenen. Het deed ons deugd om te zien dat onze bijeenkomst weer ouderwets goed bezocht werd! Maar hoe kon het ook anders, met zo’n topvrouw op ons podium. Op het to do lijstje in huize Jorritsma zijn al flink wat vinkjes gezet, zij heeft al vele mooie functies bekleed. Presentator René Hansen merkte gekscherend op: “Het is dat Willem Alexander al getrouwd is, want anders ..”.

Er klonk iets van een gemis door, toen Annemarie over burgemeesters sprak. Het leuke aan het vak burgemeester is het heel dicht bij de mensen staan, dat mist Jorritsma in haar huidige functie. Als burgemeester heb je overal mee te maken. Het Rijk kan niets op uitvoerend gebied.

Vanuit de zaal werd gevraagd wat Annemarie van het horen van de kiezers vindt. Annemarie vindt een raadgevend referendum niet de juiste manier. Het terecht luisteren betekent niet dat je alles automatisch aan de kant kunt gooien. Daarnaast is het ja of nee niet vergezeld van een motivatie.  Jorritsma is van mening dat alle mensen in het ‘nee kamp’ totaal andere redenen hebben om nee te zeggen. Wanneer er was gekozen voor een correctief referendum, dan was het minder schadelijk uitgepakt dan nu. Zij heeft er spijt van dat zij de mensen heeft opgeroepen voor het afgelopen referendum. Vanuit de zaal volgde de opmerking dat als men stemt op een politieke partij, men ook geen motivatie hoeft te geven, dus de uitslag dient gewoon gerespecteerd te worden. Annemarie antwoordde dat men dan had moeten kiezen voor een correctief referendum.

“Ik ga mannen voor hun kop slaan” en een quotum voor het aantal vrouwen in topfuncties, pittige uitspraken voor een liberale vrouw merkte Bert Lubbinge op. Annemarie gaf aan dat liberaal niet betekent dat je niets moet doen. Het was triest om tijdens een bijeenkomst in ‘De Rode Hoed’ tussen de enige twee vrouwen te zitten, aldus Jorritsma. René Hansen vroeg haar of de financiële wereld er anders uit zou zien als er wat meer ‘vrouwelijke zalmpjes’ rondzwommen en of vrouwen betrouwbaarder zijn. Jorritsma antwoordde dat vrouwen voorzichtiger zijn. Dat is niet altijd goed, daarom is het juist zo belangrijk om samen te werken, dat doe je thuis ook.

Vrouwen zijn ook vaak aarzelender om naar een volgende functie te gaan, mannen zijn daar over het algemeen makkelijker in. Jorritsma heeft thuis de figuurlijke ‘schop onder de kont’ gehad. Je moet het gewoon doen! Je kunt geen carrière maken met banen van drie dagen of minder. Mensen die naar de top gaan moeten in zichzelf investeren, ook in kinderdagopvang. Het is een probleem als je een gat laat vallen van tien jaar niets doen. Het mooiste zou zijn om kinderen te krijgen als je studeert, maar het probleem is vaak dat je dan geen vaste partner hebt.

Annemarie Jorritsma is actief op Twitter. Bert vroeg haar welke tweet wij na afloop van haar konden verwachten. René had daarop het antwoord: “Vanavond waren er weer twee mannen die het gesprek leidden”.

Op naar de derde helft van onze bijeenkomst, waar de mannen weer goed vertegenwoordigd waren…

Tekst: Ellen Heijkamp
Foto’s: Jan Wolleswinkel