Bij ons in de City met Jort Kelder

“Laten we er een ontspannen casual avond van maken”, stelt journalist, tv-presentator, opiniemaker en ondernemer Jort Kelder voor aan het begin van het zeer druk bezochte Politiek Café in Green Village. Op open en ontspannen wijze en met een behoorlijke dosis zelfspot begint hij de avond met het voorstellen van zichzelf. Hoe hij als jurist, “een erg slechte overigens” stelt hij, via NRC bij het business tijdschrift Quote terecht kwam en daar in korte tijd hoofdredacteur werd. “Niet omdat ik zo goed was, maar stomweg omdat de geschikte mensen vertrokken.” Na zijn vertrek bij Quote hield hij zich voornamelijk bezig met het maken en presenteren van tv-programma’s, waarvan Bij ons in de PC en Dragons Den veruit het bekendst zijn.
De avond wordt opgebouwd rond een vijftal prikkelende stellingen, geschaard onder de titel “De wantoestand in de wereld volgens Mr. J.W.P. Kelder”. Aan bod komen onderwerpen als hebzucht en bureaucratie, de kwestie Fortis, Kelders visie op het te verwachten beleid van Barack Obama, meritocratie* als bestuursmodel voor Nederland en de rol van de burger zelf.
In hoog tempo en van onderwerp naar onderwerp springend presenteert Kelder zijn mening en ideeën omtrent de hedendaagse maatschappij. Door zijn bevlogen en humoristische manier van spreken ontstaat al snel een levendige discussie met de zaal. Eén van de aanwezige ondernemers, die hem opvalt doordat deze veelvuldig reageert, nodigt hij uit om op het podium zijn eigen standpunt te komen verdedigen.
Vervolgens vraagt Kelder zich af waarom werken in Nederland zo’n serieuze aangelegenheid is.  Hij constateert dat er hier te veel hiërarchie, ellebogenwerk en afhankelijkheid is en dat mensen zich te veel achter elkaar verschuilen. “Jongens, begin voor jezelf”, raadt hij zijn toehoorders aan. “En laten de MKB-ers beginnen om met zijn allen die blauwe belastingenvelop te negeren. Het beste economische recept van de overheid is nu om de belastingen te verlagen. De vijand bureaucratie slokt te veel gemeenschapsgeld op.”
Het onderwerp hebzucht illustreert Kelder met een kort filmpje. “Zit de hebzucht in alle mensen ?” vraagt hij de zaal. “Bureaucratie, zakkenvullers, dat ‘regels zijn regels-gedoe’ . Je hebt niets aan die centen op het moment dat je gepakt wordt”, verwijst hij naar de omstreden vastgoedhandelaren. “Het beeld dat we vanuit de media krijgen, is dat de elite ons bedondert.”
Kelder windt geen doekjes om zijn mening over de kwestie Fortis. Als je een bedrijf slecht voert, moet je er uitgegooid worden. Hij vindt het ondenkbaar dat zo’n bedrijf dan met grote overheidsbedragen gered wordt. Fortis had gesplitst moeten worden, waarbij de rekeningen van de klanten gegarandeerd zouden blijven.
Hij verwacht dat de conjuctuur in het derde of vierde kwartaal zal gaan toenemen, maar dat zou ook pas over twee jaar kunnen zijn. De nieuwe Amerikaanse president Obama, door Kelder getypeerd als een linkse Messias, zal volgens hem niet kunnen brengen wat er van hem wordt verwacht.
De stelling dat Nederland bestuurlijk toe is aan een meritocratie verdedigt hij aan de hand van een voorbeeld. “Singapore is het model”, legt hij uit. Kijk eerst naar wat als natie je sterke punten zijn, steek daar je geld en energie in. Zet zeer hoog opgeleide ambtenaren op de hoge functies, alleen de beste mensen. En geen concessies. In Singapore is daardoor de enorme corruptie vrijwel uitgebannen en de welvaart sterk toegenomen. Het schort alleen nog aan de vrijheid van meningsuiting.
Aan de hand van de laatste stelling “Het ligt ook aan u” vraagt Kelder de aanwezigen te reageren op de vraag: “In hoeverre zijn wij een decadent volgevreten volk?” Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het opvalt dat jongeren trouw zijn aan de eigen idealen en zoveel mogelijk doen wat ze leuk vinden. Dit in tegenstelling tot de oudere generatie.
Helaas werd geen antwoord gegeven op de in de uitnodiging van het Politiek Café gestelde issues hoe je miljonair kunt worden, wat de jonge ondernemers dit jaar allemaal te wachten staat, hoe Kelder tegen lokale politici aankijkt en hoe de kloof tussen jeugd en politiek te verkleinen is. Desalniettemin was de stemming deze avond zeer geanimeerd en leidden de welbespraaktheid en controversiële visies van Kelder tot een levendige interactie tussen spreker en publiek.

* Meritocratie = een samenleving waar je een plaats kan verwerven op grond van eigen verdienste

Olga Hansen