CRISIS? Ondernemers, herken de trends en pak je kansen!

Ondanks de sneeuw en gladheid kende deze eerste bijeenkomst van het Politiek Café in 2013 een alleszins bevredigende opkomst. De gasten, die waarschijnlijk met zo’n 30 km per uur naar Poelzicht waren gesukkeld, werden bij binnenkomst hartelijk ontvangen en direct uitgenodigd via een stembiljet hun keuze te maken voor de verkiezing van de Politicus van het Jaar 2012. De genomineerden, Johan Gadella, Erna Kotkamp en Willem Wijntjes maakten natuurlijk ook hun opwachting en werden voor de gelegenheid direct in solidaire collegialiteit vereeuwigd door onze huisfotograaf.

Voordat de gast van deze avond, sectormanager dienstverlening van Rabobank Utrecht e.o. Nynke Struik, het woord mocht nemen, hadden voorzitter van het Politiek Café Dik den Blanken en directeur bedrijfsmanagement Rabobank Utrecht e.o. Ralph van Soomeren nog een officiële handeling te verrichten. Zij ondertekenden het contract dat de samenwerking tussen Politiek Café en de hoofdsponsor weer voor drie jaar bestendigt. Van Soomeren lichtte het aangaan van deze lange termijnrelatie toe door het Politiek Café een betrokken instituut te noemen dat de politiek dicht bij de mensen brengt en een platform van dialoog is. Den Blanken was blij dat Rabobank, die vanaf het begin bij het PC betrokken is geweest, de samenwerking continueert. Mede door deze samenwerking kunnen de voor iedereen toegankelijke bijeenkomsten de komende jaren doorgang blijven vinden.

Na de officiële plichtplegingen was de microfoon voor Nynke Struik. Alvorens zij de aanwezige ondernemers ging vertellen waar zij de volgende dag al mee aan de slag zouden kunnen gaan, schetste ze in het kort hoe we er op dit moment voorstaan in Nederland en wat de vooruitzichten voor 2013 zijn. Het plaatje is natuurlijk niet zo rooskleurig. Overheid en burgers bezuinigen. Investeringen uit het bedrijfsleven laten op zich wachten. Iedereen is terughoudend en dit alles veroorzaakt een soort kettingeffect. De discussie kwam al direct op gang toen uit het publiek een opmerking werd gemaakt over de rol van de banken in de huidige crisis. Ralph van Soomeren sprong hier zelf op in door te benadrukken dat de banken niet terughoudender zijn maar wel kritischer. ”Kom met een goed businessplan en we bekijken de mogelijkheden” gaf hij mee.
Struik vervolgde met te stellen dat in 2013 de bouw nog niet uit het dal komt. In de zorgsector ontstaat weliswaar groei, maar de kosten stijgen dermate snel dat hervorming van het stelsel nodig is. De consumentensectoren zitten in de min, alhoewel de internetsector het nog wel goed doet. De exportsector draait redelijk en daar moet Nederland het van hebben. “Als de export aantrekt komen we uit het dal” merkte ze op eraan toevoegend dat Nederland toch nog één der rijkste landen ter wereld is met een relatief lage werkloosheid ten opzichte van andere landen.
De komende jaren staat het MKB echter grote veranderingen te wachten. Ondernemers zullen moeten veranderen naar hun klant toe. Niet straks maar nu. Volgens Struik kunnen de volgende zeven trends voor hen het verschil gaan betekenen.
1. Klinkende keuzes maken.
2. Groen is poen.
3. I want it now
4. Voel het verschil
5. Hebben maar niet houden
6. Do it together
7. De wereld dichtbij

Over Klinkende keuzes maken, merkte Struik op dat in de enorme doolhof van aanbod en informatie het voor de klant lastig is een keuze te maken. MKB bedrijven zouden hun klanten dus klinkende keuzes moeten bieden. Transparantie over bijvoorbeeld prijzen en meerwerk. Ken je klant en blijf je klant binden.
Verantwoord en duurzaam ondernemen is de toekomst, groen is poen. Een bij jongeren al duidelijk waarneembare trend en de verwachting is dat het de norm wordt. In de toekomst willen klanten antwoord hebben op duurzaamheidsvragen. Waar komt het product vandaan, hoe is het geproduceerd en door wie?
I want it now. De twenty four seven toegankelijkheid van het internet beïnvloedt het gedrag van de consument, die dit gedrag kopieert naar de gewone detailhandel. Ga als ondernemer de uitdaging aan om de on- en off-line wereld met elkaar te verbinden.
Voel het verschil. Iedere ondernemer vindt dat hij/zij een goed product verkoopt, maar hoe kun je je onderscheiden? Via je website kun je, visueel, het verhaal achter je product vertellen, je personeel voorstellen en de identiteit van je  onderneming uitdragen. Zet service hoog in het vaandel, zonder service geen beleving.
Een nieuwe trend die opgang maakt, is hebben maar niet houden. In het licht van duurzaamheid vragen ondernemers en consumenten zich steeds vaker af hoe frequent zij bepaalde producten gebruiken. Hierdoor groeit de vraag naar het snel kunnen inhuren van bijvoorbeeld arbeidskracht en machines. Flexibiliteit is hierin de sleutel tot succes.
Do it together, wordt de trend op het gebied van samenwerking. Zoek elkaar op, maak elkaar sterker, leer van elkaar, vorm een team om je heen. Social media zijn hierin belangrijke platformen voor bijvoorbeeld feedback. Oudere ondernemers helpen jongere ondernemers.
Nederland is een klein land dat het grotendeels moet hebben van de export. Mede door on-line ontwikkelingen ligt de wereld om de hoek. De trend, de wereld dichtbij, belicht bedreigingen die ontstaan maar zeker ook de kansen.

In navolging hierop ontstond onder de aanwezige ondernemers een levendige discussie over de huidige “kale” winkelcentra. Zij zien meer in multifunctionele centra met aan de klant aangepaste openingstijden en parkeertarieven. Struik spoort de ondernemers aan samen deze kwesties op te pakken. “Luister naar de klant” benadrukt ze “wanneer willen ze winkelen? En wanneer niet?”

Tot zijn spijt moest gespreksleider Jan van Hoeflaken een eind aan de discussie maken daar de klok inmiddels ruim over negen stond. Voor haar inspirerende aanwezigheid werd Nynke Struik bedankt met de verantwoorde en duurzaam geproduceerde wijn van het Kleur-, geur- en smaakcentrum, voor de gelegenheid verpakt in een crisis-tasje van oude kranten.
Achteraf bleek eenieder, na de gezellige netwerk- en bijbabbelborrel, veilig thuisgekomen te zijn. Er hoefde slechts één auto uit de sneeuw getakeld te worden omdat hij het hellinkje achter Poelzicht af was gegleden.

Tekst Olga Hansen
Foto’s Rob Rooijackers

Wilt u de uitgebreider informatie over de trends en prognoses nog eens op uw gemak nalezen, gaat u dan naar www.rabobank.nl/cijfersentrends/

De tv-opnamen die RTV9 van deze avond maakte kunt u hier bekijken.