“De miljoenennota” door Tim Legierse, senior-econoom Rabobank

Het thema van deze avond was natuurlijk niet het meest eenvoudige gespreksonderwerp dat je als gastspreker kunt bediscussiëren met je toehoorders. Om de aanwezigen een “opstapje” te geven naar het item toe werd de avond geopend met een eerder opgenomen filmpje. Met de stelling: “Hoera! De recessie is over….” toog presentator Raymond de Jong met microfoon en camera naar Cityplaza en vroeg het winkelend publiek wat zij daar zoal over te zeggen hadden. Het resultaat was een aantrekkelijk stukje “bij ons om de hoek” waaruit naar voren kwam dat veel ondervraagden eigenlijk niet zo veel problemen van de recessie ondervinden en dat de anderen er een mouw aan proberen te passen en vooral positief trachten te blijven.

Van Cityplaza terug naar Green Village was een kleine stap en de mening van het daar weer ruim aanwezige publiek moest natuurlijk ook gepeild worden. De vertrouwde ja/nee stellingen vormden hierin een doeltreffend hulpmiddel. Alvorens deze aan de gastspreker van de avond, Tim Legierse, senior econoom bij Rabobank Nederland, voor te leggen, stelden de heren presentatoren ze eerst aan het publiek. De spelregels waren overzichtelijk; hand omhoog was “ja”, hand niet omhoog betekende “nee”. Na het antwoord van de zaal werd dan dezelfde vraag aan Tim Legierse gesteld. Zijn antwoorden kwamen soms wel en natuurlijk soms niet overeen met die van het publiek. Al met al gaf het een hoop reuring onder de aanwezigen en de sfeer was ronduit levendig te noemen.

Het schetsen van een beeld van hoe de Nederlandse economie ervoor staat, dat was hetgeen waarvoor Legierse deze avond naar het Politiek Café was gekomen. Als opwarmertje had hij een gezelschapsspel voor de zaal in petto, genaamd “De Miljardenquiz”. Door alle interactie aan het begin van de avond, was het publiek echter al behoorlijk opgewarmd en brak zich vol vuur het hoofd over vragen als: ”Hoe groot was het begrotingstekort in 2012?” en “Wat was toen de Nederlandse staatsschuld?” maar ook “Wat was de schuld van de Nederlandse huishoudens in dat jaar?” en “Wat was hun vermogen?” Onder de  aanwezigen bleek een enkeling verbazingwekkend goed op de hoogte en gaf vlot de juiste antwoorden. Helaas was er na afloop van het spel voor de winnaar geen prijsje in de vorm van een overeenkomstig geldbedrag. De quiz had echter wel de toon gezet en in een actieve sfeer kon Legierse zijn verhaal verder vertellen. Aan de hand van sheets, grafieken en diagrammen schetste hij op bevlogen wijze hoe vroeger de economie werkte, hoe dat in de loop der jaren verschoof en hoe we er nu voor staan. Hij praatte over de economische ontwikkelingen, de vooruitzichten voor de komende jaren, maar ook de invloed van de kabinetten Rutte I en II. Hij legde uit dat ondanks de sombere berichten over de recessie de positie van de Nederlandse huishoudens over het geheel genomen toch nog wel sterk is, dat we het landelijk gezien redelijk goed doen en dat onze bedrijven aardige financiële reserves hebben. Jammer is dan wel weer dat die bedrijven dat geld niet in Nederland investeren. Ondanks dat er al veel gesneden is leeft de overheid nog boven haar stand, moeten er echt beleidsveranderingen komen en is preventief gas terug nemen in goede tijden een must.
De vooruitzichten zijn niet rooskleurig, de bezuinigingen stapelen zich op. Voor 2014 moet er, boven op alle bezuinigingen tot nu toe, nog eens 6 miljard extra bezuinigd worden. De kans bestaat dat, door bijvoorbeeld tegenvallende economische groei, de voorgestelde beleidsmaatregelen niet het gewenste resultaat zullen opleveren. Het is niet denkbeeldig dat er dan in 2015 een aanvullend bezuinigingspakket moet komen. De druk van Europa is groot. “Als je als regering de bezuinigingen aan je bevolking wilt verkopen moet je Europa niet meer noemen” zegt Legierse “dat werkt.”

Legierses verhaal kwam aan bij zijn toehoorders. Zij praatten actief mee, stelden veel vragen en maakten veel opmerkingen. De avond snelde via lastenverzwaring, beleidsmaatregelen, bruto binnenlands product, ombuigingen, tekorten, economische ontwikkelingen en de Europese kaders in een zeer actieve sfeer richting borreluur. Maar alvorens de kelen gesmeerd en de netwerken onderhouden konden gaan worden had Legierse nog een toetje in petto. Als macro-econoom was deze micro-economische toegift misschien niet helemaal zijn vakgebied, maar aan de hand van een daartoe speciaal vervaardigde sheet, had hij voor deze gelegenheid de economische positie van het Nieuwegeinse MKB in kaart gebracht. De opvallendste zaken stipte hij nog even aan. Nieuwegein heeft weinig “maak- en bouwindustrie” en is daardoor minder door de crisis getroffen. We hebben echter veel groothandels- en vervoersbedrijven, een sector waarin komend jaar groei wordt verwacht. Uit de gegevens blijkt dat de in Nieuwegein gevestigde detailhandel een duidelijke regionale functie heeft. Meest opvallende was dat Nieuwegein voor een belangrijk deel kopers van buitenaf aantrekt, waarbij een hoog percentage aan niet-dagelijkse inkopen door kopers gedaan wordt die bereid zijn daartoe tussen 50 en 100 kilometer te reizen. Interessante feiten die wederom voor reacties bij het publiek zorgden.

De tijd van het “officiële gedeelte” was nu toch echt ruim voorbij. Met een mooie wijn van één der plaatselijke MKB-ers werd Tim Legierse door de heren gespreksleiders hartelijk bedankt voor zijn bevlogen en heldere uiteenzetting deze avond. De voorzitter bedankte in zijn nawoordje wederom sponsoren en Club van 100 en lichtte de Rabobank nog even uit omdat zij deze avond mede mogelijk had gemaakt.

Tekst: Olga Hansen
Foto’s: Jan Wolleswinkel

Bekijk de op Cityplaza opgenomen interviews op YouTube.