De Nieuwegeinse wethouders

Het was weer volle bak tijdens de bijeenkomst van het Nieuwegeinse Politiek Café op 19 november in Partycentrum De Lantaern. Voor belangstellenden bestond de gelegenheid om voorafgaand aan de bijeenkomst in één van de sfeervolle bovenzalen met elkaar te dineren. Op uitnodiging van de organisatie waren ook een aantal leden van de Club van 100 aangeschoven evenals de sprekers van deze avond, de Nieuwegeinse wethouders.

Alvorens met het “officiële” deel van de avond aan te vangen had het Politiek Café gelegenheid gegeven om de drie genomineerde Nieuwegeinse politici voor de award “Politicus 2013” bekend te laten maken. Deze onderscheiding wordt op 1 februari 2014 in het NBC Congrescentrum uitgereikt tijdens Nieuwegein Awards. Burgemeester Frans Backhuijs was bereid gevonden dit, toch wel weer spannende moment, op zich te nemen en kon de namen van Erna Kotkamp, Martijn Stekelenburg en Roelof de Wild wereldkundig maken. De burgervader was blij verrast dat dit jaar de voorkeur naar jonge politici uit bleek te zijn gegaan en daar verheugden de in de zaal aanwezige jonge politici Kotkamp en De Wild zich ook erg over.

Waarschijnlijk met het naderende Sinterklaasfeest in het achterhoofd had de programmacommissie bedacht dat er vanavond lootjes getrokken zouden gaan worden, om op die wijze de volgorde van opkomst, van de deze avond acterende wethouders te bepalen. Alsof het een WK-loting betrof kwam een enorme zilverkleurige bokaal ten tonele en mochten de wethouders daaruit ieder een papiertje pakken. Johan Gadella had het geluk het spits af te mogen bijten. Zijn “kwartiertje wethouder” werd ingeleid door een anderhalve minuut durend stukje gemonteerde filmfragmentjes die door gespreksleiders René Hansen en Raymond de Jong eerder op Cityplaza waren opgenomen. Het winkelend publiek aldaar werd ondervraagd over de Nieuwegeinse koopzondag, een item dat Gadella natuurlijk na aan het hart ligt. De geïnterviewden hielden er echter verschillende meningen op na, zodat dit onderwerp geen winnende uitslag opleverde. Gadella zelf vond het afblazen van de koopzondag nog steeds een gemiste kans. Desgevraagd was hij het meest trots op de Nieuwegeinse aanpak van de kantorenleegstand, de werkloosheid vond hij een tegenvaller. Na het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, het combineren van het Nieuwegeins belang als wethouder tegenover het lijsttrekkerschap van de VVD en de nu nog leeg staande nieuwe winkelpanden op Cityplaza bediscussieerd te hebben, waren de laatste drie minuten voor de wethouder om te praten over zaken die hij zelf nog graag aan het publiek kwijt wilde. Gadella bespiegelde vooral de in zijn ogen positieve zaken, die onder zijn beleid in gang gezet en al dan niet afgerond waren. Daarna gaf hij graag het woord aan “collega Blom” die lootje nummer twee had weten te bemachtigen.

Evenals bij collega Gadella, werd wethouder Renée Blom eerst geïntroduceerd door de heren gespreksleiders, werd haar portefeuille benoemd en de speciaal voor haar opgenomen filmfragmenten getoond. Op de vraag “Hoe toeristisch is Nieuwegein?” reageerde het winkelend publiek voornamelijk positief. Het vernieuwde Cityplaza en de verscheidenheid aan winkels bleken in hun ogen het meest toeristisch. Blom zelf wilde daar nog wel even de rijke historie en cultuur aan toevoegen evenals het belang van de vele waterwegen in Nieuwegein. Ze staat achter het evenementenbeleid, ziet erg uit naar de transities jeugdzorg en speciaal onderwijs, onderkent wel dat daar veel werk in gaat zitten, en geeft aan dat er deze periode nog niet bezuinigd gaat worden op sport. Op de vraag of je in één jaar wethouderschap veel kunt doen antwoordde ze dat ze zich te pletter werkt. Eigenlijk valt niets haar tegen, vindt ze het hartstikke leuk en heeft ze een goede inschatting gemaakt toen ze aan deze klus begon. Ook wethouder Blom kreeg haar drie minuten spreektijd en benutte die om vooral de nadruk op het belang van sporten en voldoende bewegen te leggen. Met name het verantwoordelijk worden van de gemeente voor de zorg is een reden om jong en oud hierin te blijven stimuleren.

Vervolgens werd Hans Reusch op het podium genodigd. Gespreksleider Hansen nam even de portefeuille door en merkte op dat de Tom-Tom gek was geworden van alle recente omleidingen in Nieuwegein. Daarmee raakte hij aan  het onderwerp van de filmfragmenten voor de wethouder. “Nieuwegein fietsstad, wat vind u daar van” vroegen hij en collega De Jong het publiek op Cityplaza. De reacties waren verdeeld. Eén ondervraagde nam de gelegenheid te baat een gevaarlijk punt in de fietsroute aan de kaak te stellen, hetgeen door Reusch ogenblikkelijk gepareerd werd en de zaal meteen in beweging bracht. Desgevraagd wilde hij wel toelichten waarom Nieuwegein net buiten de fietsstad-boot was gevallen. Het zat hem erg in de inhaalslag die onze gemeente, vergeleken bij andere steden, had te maken. Desalniettemin meent hij dat er grote stappen zijn gemaakt en dat het vanzelfsprekend niet uitgesloten is dat Nieuwegein in de toekomst alsnog dit predicaat binnenhaalt. Aangaande het vermeende verouderde bomenbeleid merkte hij op dat niet het beleid verouderd is, maar dat de bomen ouder worden. “Nieuwegein gaat erg zuinig om met het groen en haar bomen” benadrukte hij. Reusch, nu langstzittende wethouder, stelt zich na deze periode niet meer verkiesbaar maar vindt het uiterst jammer om met het wethouderschap te stoppen. Hij kijkt met veel plezier terug, vindt de realisatie van de nieuwe Kom en de bibliotheek echte hoogtepunten en is erg trots dat deze uitdagingen omgezet konden worden naar goed functionerende voorzieningen met een regionale uitstraling. In zijn drie minuten spreektijd nam hij  zijn vijf ambities nog eens door en sprak via Nieuwegein Fietsstad en Cultureel Nieuwegein over het belang van de burgerparticipatie via de wijkplatforms, het gemeentelijk vervoersplan inzake het schone milieu tot de ambitie van een bruisend Jutphaas/Wijkersloot. Hij sloot af met te zeggen dat deze ambities voor het grootste deel waar zijn gemaakt.

Wethouder Hans Adriani had lootje nummer vier uit de grote zilveren bokaal gepakt. Tijdens “zijn” filmfragmenten werd het publiek bevraagd over de verplaatsing van de weekmarkt naar het stadscentrum. Zowel de winkelende Nieuwegeiner als de marktkooplui kwamen  aan het woord en de meningen bleken ook nu weer verdeeld. Adriani onderkende dat het hier niet om een eenvoudig probleem ging. Dat er veel voors en tegens waren maar dat hij er samen met alle betrokkenen zo goed mogelijk uit wilde komen. Of de gemeente klaar is voor de WMO-transities kon hij nog niet toezeggen, maar hij vroeg zich op zijn beurt af of het ministerie er wel klaar voor is omdat zij nog geen duidelijke taken kan geven. De gemeente gaat in ieder geval gewoon door met de voorbereidingen op dit gebied. Het tekort aan seniorenwoningen weet hij deels aan het feit dat het verstrekken van bouwvergunningen een moeizame weg is, met vertragingen of afblazen van projecten tot gevolg. Adriani wilde het in zijn drie minuten spreektijd hebben over wonen en zorg in de Nieuwegeinse wijken. Het afschaffen van de verzorgingshuizen door het kabinet en het naar de gemeentes sluizen van de zorg maakt het noodzakelijk de zorg, qua voorzieningen, de wijken in te brengen. Hij benadrukt dat inwoners zelf moeten zorgen dat ze alles goed voor elkaar hebben bij zichzelf en in hun woning. “Denk en praat met ons mee”, besluit hij.

Het rondje wethouders was daarmee ten einde gekomen. Zoals gebruikelijk werden de bekende doosjes uitstekende wijn aan de sprekers overhandigd en hield de voorzitter zijn altijd weer interessante praatje. Onder het genot van een drankje en hapje werd ook deze avond nog geruime tijd gezellig nagebabbeld.

Tekst Olga Hansen
Foto’s Jan Wolleswinkel

De opnames die RTV9 van deze bijeenkomst maakte kunt u  hier bekijken.
Bekijkt u ook de filmpjes over de koopzondag, toeristisch Nieuwegein, Nieuwegein fietsstad en de weekmarkt.