De Nieuwegeinse wethouders

Deze op één na laatste avond van het seizoen had het Politiek Café een stevige concurrent in de Nieuwe Kom. Het theater presenteerde het theaterseizoen 2012-2013 waardoor de verwachting bestond dat veel “vaste gasten” zich richting het nieuwe stadscentrum zouden begeven. Al met al bleek dat erg mee te vallen en kon de opkomst in Poelzicht zeer bevredigend worden genoemd. Meest opvallende afwezige was natuurlijk Hans Reusch die als wethouder van Cultuur de presentatie van de nieuwe KOM vóór zijn optreden bij het Politiek Café moest laten gaan. De overige wethouders, Helen van den Berg, Hans Adriani en Wouter Kolff, waren gelukkig allen aanwezig om het afgelopen collegejaar door te komen nemen met daarbij een blik vooruit naar het komende jaar.

Kersvers wethouder Hans Adriani mocht het spits afbijten. Als opwarmertje legden  gespreksleiders Jan van Hoeflaken enRené Hansenhem eerst een vraag over de landelijke politiek voor.Was het een beoordelingsfout van Diederik Samson om niet mee te doen aan het lenteakkoord? ”Zeker niet”, volgens Adriani, en hij schaarde zich daarmee pal achter zijn PvdA-voorman. Lokaal, echter, spelen andere zaken. De Nieuwegeinse woningmarkt die op slot zit en die vlotgetrokken moet worden via o.a. de Startersleningen, waar de gemeente vanuit de algemene reserves € 750.000,= voor over heeft. En, een prangende vraag uit het publiek, is het terecht dat je als gemeente in deze tijd van crisis de huidige royale wachtgeldregeling blijft hanteren? Adriani vindt dat daar inderdaad kritisch naar gekeken mag worden. In antwoord op de eerder ingezonden vraag of het college niet verzwakt wordt door het vertrek van Bert Lubbinge onderkent hij dat het grote schoenen zijn die Lubbinge achterlaat, die hij niet pretendeert meteen te kunnen vullen. Het project Kanteling was alweer het volgende onderwerp. Worden niet juist weer de ouderen de dupe? Herman Troost van de Verenigde Senioren Partij maakt zich zorgen. Hij vindt dat er wel iets moet gebeuren, maar wat te doen met mensen die het echt niet meer kunnen betalen? Jan van Hoeflaken wil weten hoe het met de winkels op Cityplaza staat. “De huurprijzen zijn gigantisch, de omzet daalt en er is leegstand”. Adriani zegt dat dit meevalt en dat er volgens Corio gegadigden zijn.
Afsluitend benoemde de wethouder zijn prioriteiten voor komend jaar. “We willen stappen vooruit maken met de woon-servicezones en het ouderenproof maken van Nieuwegein” antwoord hij vlot.

“De nieuwe CDA-lijsttrekker moet toch zeker een vrouw worden?” stelde Van Hoeflaken als eerste vraag aan Helen van den Berg. Diplomatiek antwoordde ze dat degene met de beste kwaliteiten deze functie moet gaan bekleden.
Doordat de heren gespreksleiders weer goed en spits op dreef waren was de sprong naar de lokale politiek snel gemaakt. De Nieuwegeinse actualiteit, het onzekere voortbestaan van de Sportraad, was direct een discussiepunt tussen toehoorders en wethouder. De politiek vindt dat er te weinig draagvlak is, de Sportraad voelt zich nauwelijks gevoed door de gemeente. Van den Berg hoopt dat de Sportraad zich herpakt omdat ze het verdwijnen van dit orgaan een verlies voor Nieuwegein zou vinden. Over het Evenementenbeleid kon ze melden dat in juni de beleidskaders worden vastgesteld waarna in september het uitvoeringsprogramma wordt gemaakt. Justin van Hooydonk van het NBC pleit voor duidelijkheid en het nakomen van de afspraken. “Er is de afgelopen jaren vooral veel gepraat” vindt hij.
Vanuit de zaal was er interesse in de subsidies voor de sportverenigingen de komende twee jaar. Van den Berg benadrukte dat deze vanaf 2014 in drie fasen afgebouwd worden, terwijl tegelijkertijd de huren van de accommodaties ook omlaag gaan. Op het gebied van dierenwelzijn zijn opvang, dierenambulance en kwaliteit aangepakt zodat een en ander vanaf 2013 operationeel is.
Van den Berg brak nog een lans voor de Hollandse Waterlinie, die zij  van een enorme cultuurhistorische waarde vindt. Ze was blij te kunnen melden dat de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Plofsluis er in 2014 komt. Haar prioriteiten voor komend jaar? Het realiseren van de fietsbrug over het kanaal en de vestiging in Nieuwegein van een opleiding Gezondheidszorg in samenwerking met het St. Anthoniusziekenhuis.

Wouter Kolff, die als laatste de microfoon ter hand mocht nemen, wilde zich niet uitlaten over de vraag of de landelijke partijen die het lente-akkoord hebben gesloten in het najaar samen verder moeten. En dat ondanks de verzekering van Van Hoeflaken dat hij het antwoord niet door zou vertellen aan Mark Rutte. “Wanneer kom je in Nieuwegein wonen?” vroeg Hansen. Ook daar moest Kolff  het antwoord op schuldig blijven.
Echter op de vraag of het goed gaat met het Klooster antwoordde hij volmondig ja. Hij vindt het een uniek bedrijventerrein op een centrale locatie met misschien een containerterminal in het vooruitzicht. Hij verwacht dat er de komende maanden nog slagen te maken zijn, dat er nieuwe partijen voor Nieuwegein aankomen en dat dit de werkgelegenheid goed zal doen. Financieel verkeert Nieuwegein in een tamelijk goede positie en er is goed vooruitgekeken. Betreffende het korten op de ambtenarensalarissen hebben we ons te schikken naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Bij het verwezenlijken van de nieuwe binnenstad is de gemeente binnen het geraamde bedrag van € 52 miljoen gebleven en is de Kom binnen het budget afgerond.
Hoe we het nu gedaalde ondernemersvertrouwen weer opkrikken? Volgens Kolff ligt Nieuwegein in een economisch goed draaiende regio. “Laat je als ondernemer niet de put in praten, blijf plannen maken en toon veel ondernemerszin”zegt hij. Hij breekt een lans voor jongere werknemers en mensen met een beperking. “Kijk naar hun capaciteiten, het zijn veelal zeer loyale werknemers en hele nette mensen”.
De samenwerking met zowel de oude als de nieuwe burgemeester was en is prettig, de lokale politiek vindt hij erg leuk en hij ziet zichzelf op korte termijn niet de landelijke politiek ingaan. Wat zijn prioriteiten voor het komende jaar zijn? In ieder geval mensen aan het werk houden. En waar hij zeer verheugd over is, dat eindelijk de eerste paal de grond in gaat voor de brede school in HoogZandveld.

Het publiek, waaronder vertegenwoordigers van politiek, ondernemers, pers en de Nieuwegeinse evenementencomplexen, kon ook deze avond weer haar vragen afvuren en meepraten over hetgeen “ter tafel” kwam. Hierdoor zat er een behoorlijke verscheidenheid in de onderwerpen. De heren gespreksleiders zorgden echter dat de vaart in de discussies bleef waardoor het een vlotte en onderhoudende avond werd.

Tekst Olga Hansen
Foto’s Rob Rooijackers
De beelden die RTV9 van deze avond maakte kunt u hier terug zien.