“Een wereldwijde crisis komt eraan: De pensioencrisis” door Allard Bruinshoofd senior econoom Rabobank Nederland

Ondanks de herfstvakantie en het slechte weer was de opkomst voor het 2e Politiek Café van het 6e seizoen bevredigend hoog te noemen. De organisatie had dan ook wederom een kanjer uitgenodigd in de persoon van Allard Bruinshoofd, senior econoom van Rabobank Nederland en hoofd van de afdeling macro-economisch onderzoek, die kwam spreken over de nieuw te verwachten crisis, de Pensioencrisis.
Tegen het decor van het geheel vernieuwde en frisse interieur van Green Village openden gespreksleiders Jan van Hoeflaken enRené Hansende avond door, zoals gebruikelijk, hun gast stellingen voor te leggen, welke hij slechts met ja of nee mocht beantwoorden.
Na een enkele van deze, over actuele politieke zaken handelende, beweringen wat verder uitgediept te hebben nam Bruinshoofd het woord en leidde zijn publiek via een boeiend betoog door een scala aan sheets, die moesten verduidelijken, illustreren en onderstrepen, wat er in Nederland en Europa speelt op pensioenengebied. “In de goede jaren 2007/2008 klotsten de aardgasbaten tegen de Haagse plinten”, aldus Bruinshoofd, “echter vanaf die tijd rollen we van crisis in crisis. De kredietcrisis, financiële en economisch crisis, de soevereine schuldencrisis en dan nu de  pensioencrisis.”

Levendig schetste Bruinshoofd hoe het zover had kunnen komen. Gaf aan dat we het in Nederland ten opzichte van andere Europese landen zo gek nog niet doen, omdat wij nog een behoorlijk gevulde pensioenpot hebben. De snel voortschrijdende vergrijzing, maar ook een eventuele verdiscontering van de staatsschuld zullen echter een zware wissel trekken op deze reserves. Bezuinigingen op de pensioenbeloftes zijn volgens hem onvermijdelijk evenals de noodzaak tot pensioenveranderingen. In dit verband zal het optrekken van de  pensioengerechtigde leeftijd tot 67 jaar onontkoombaar zijn. “Toen in 1957 de AOW, als sluitstuk op de gezondheidszorg, werd ingesteld was 65 jaar de gemiddelde levensverwachting. Maar toen was al bekend dat deze leeftijd in de toekomst bijgesteld zou moeten worden.”

Bruinshoofd’s, niet al te rooskleurige, betoog maakte veel reacties los bij zijn toehoorders, die actief aan de discussie deel namen. Men vroeg zich af of er genoeg banen zullen zijn als de pensioenleeftijd omhoog gaat en of je niet beter zelf kunt shoppen om je pensioen te regelen in plaats van verplichte deelname aan een pensioenfonds. Het functioneren van de besturen  van de pensioenfondsen werd ter discussie gesteld en de invloed van inflatie en rentestand op de pensioenreserves. “Als de beurskoersen omhoog gaan komt er meer geld”, zei Bruinshoofd,”maar laten we ons niet meteen rijk rekenen, de verwachting is dat de rente voor een langere periode laag blijft. Desalniettemin mogen we ons wel wat prettiger voelen nu China de rente heeft verhoogd”merkte hij op.

Na afloop van het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst werden veel positieve reacties gehoord uit de mond van de aanwezigen die nog bleven napraten onder het genot van een drankje en hapje. Bruinshoofd zelf mengde zich ook onder hen en wist feilloos diegenen terug te vinden die hij tijdens de discussie toegezegd had “er straks nog even op terug te komen”.

Olga Hansen

Kijk voor de opnamen die RTV9 deze avond maakte op YouTube