Eerste lijsttrekkersdebat Provinciale Staten verkiezing

Eerste lijsttrekkersdebat Provinciale Staten verkiezing
In groten getale was men aanwezig bij de bijeenkomst van het Politiek Café waar het eerste lijsttrekkersdebat van de provincie zal plaatsvinden. Hieruit kunnen wij voorzichtig concluderen dat de provincie er toch nog toe doet!

Voordat de gasten de zaal in stroomden voor het eerste lijsttrekkersdebat werden zij uitgenodigd een stem uit te brengen voor de verkiezing van Politicus van het jaar 2014. De genomineerden Erna Kotkamp (Groen Links), Martin Monrooij (Christen Unie) en Mark Snoeren (VVD) waren aanwezig. Voor zover men nog ‘zwevende’ was konden zij wellicht dat laatste zetje in de juiste richting geven.

Wat leeft er in de provincie?
Wij konden in ieder geval vaststellen dat het lijsttrekkersdebat leeft in de provincie. De organisatie van het Politiek Café Nieuwegein is de afgelopen periode platgebeld. Diverse partijen wilden aanschuiven bij het debat. Het Politiek Café is ongebonden, de keuze is uiteindelijk gevallen op een vijftal lijsttrekkers. Ad Meijer (SP) Arthur Kocken (VVD), Mirjam Maasdam (CDA), Rob van Muilekom (PvdA) en Niels Hoefnagels (D66).

De belangrijkste punten waar over gedebatteerd werd op een rijtje: super provincie, samenvoegen van gemeenten tot grote sterke gemeenten en de sociale woningbouw. De vier microfoons gingen van hand tot hand. In grote lijnen blikken wij nog even terug:

Ad Meijer (SP)

Ad Meijer (SP)
De SP is van mening dat van een super provincie niets terecht was gekomen. Mensen zijn niet gebaat bij een super provincie met vage bestuurslagen. Het samenvoegen van gemeenten tot een grote sterke gemeente zorgt voor afstand van de mensen. Voor wat betreft de woningbouw hebben de doelstellingen alleen effect gehad in de koopsector.

Rob van Muilekom (PvdA)

Rob van Muilekom (PvdA)
De PvdA wil de voorzieningen voor bedrijven naar een hoger niveau tillen. Met sterke gemeenten en een grote provincie kan dit geborgd worden. Bij de detailhandel speelt de provincie een grote rol. Als een gemeente individueel plannen maakt kan dit ten koste van de buren gaan. Bij het samenvoegen van gemeenten moet men zorgen voor een goede samenwerking en een logische eenheid, waaronder één grote gemeente. Voor de sociale woningbouw moet de provincie in overleg treden met de gemeenten en inventariseren wat men nodig heeft.

Niels Hoefnagels (D66)

Niels Hoefnagels (D66)
Met betrekking tot de super provincie is D66 van mening dat er behoefte is aan een midden bestuur dat democratisch gekozen wordt. De gemeente is te klein, het land is te groot. Grote sterke gemeenten zijn nodig om meer grip te krijgen op taken. Sommige gemeenten kunnen het niet zelf. Op de sociale woningbouw is de afgelopen twee jaar gigantisch ingezet. Men moet zorgen dat het slim wordt voor woningbouwcoöperaties om hier op in te zetten. De gemeenten moeten aangeven hoeveel nodig, dit moet niet aangewezen worden door de provincie.

Mirjam Maasdam (CDA)

Mirjam Maasdam (CDA)
Volgens het CDA heeft de provincie 2 rollen: een formele rol (juridische rol) en een regionale rol (ambassadeursrol). Het CDA is geen voorstander van grote gemeenten. Als er draagvlak van onderaf is, kan de provincie in geval van sociale noodzaak wel steunen. Bij sociale woningbouw gaat de provincie over de kwantiteit en de gemeente over de kwaliteit. De provincie kan soms een extra impuls geven.

Arthur Kocken (VVD)

Arthur Kocken (VVD)
Binnen de provincie onderzoekt de VVD de winkelleegstand. Als gemeenten elkaar gaan beconcurreren dan is dat een aandachtspunt voor de provincie. Over grote sterke gemeenten is de VVD van mening dat het gaat om de relatie tussen de inwoner en het gemeentebestuur. Er zijn kleine gemeenten die het goed doen en grote die het minder goed doen. Bij samengaan kan de gemeente een sturende rol spelen. Als een gemeente de bewoner niet meer van dienst kan zijn, dan kun je eventueel samenvoegen. De sociale woningbouw wordt vanuit de belasting betaald. Wanneer er mensen wonen die dit niet nodig hebben, moeten zij de woning verlaten. Dit kun je bewerkstelligen door de huur te verhogen wanneer men meer verdient.

Vanuit het publiek komt een prangende vraag: Wat is uw toegevoegde waarde voor Nieuwegein?
• SP: Die taken verrichten die maatschappelijk nodig zijn en vanuit andere overheden niet mogelijk zijn.
• PvdA: Goede verbinding tussen bedrijven, vernieuwing zorg en banen voor laagopgeleiden.
• D66: Meer banen, minder lasten, beter onderwijs, investeringen in de economie, prettig wonen.
• CDA: Afwegingen ruimtelijke ordening, wegbeheer, veiligheid en werkgelegenheid.
• VVD: Bereikbaarheid, lasten laag houden, zorgen voor banen/kansen ondernemers en bedrijven van over de grens binnen halen.

De feedback vanuit Nieuwegein volgt 18 maart 2015!

Tekst: Ellen Heijkamp
Door een technisch mankement zijn er helaas geen foto’s beschikbaar zoals u van ons gewend bent.
Met dank aan Gerben Horst voor de ter beschikking gestelde foto.

Bekijkt u ook de opnamen die RTV9 tijdens deze bijeenkomst maakte.