Gebiedsontwikkeling Nieuwegein, Hans Adriani timmert aan de weg

Gebiedsontwikkeling in Nieuwegein, een lokaal onderwerp dat veel mensen aanspreekt. Dat bleek wel uit de goede opkomst deze avond. Wij zagen veel nieuwe gezichten, de wijknetwerken en makelaars waren goed vertegenwoordigd. Wethouder Hans Adriani was dé aangewezen persoon om ons bij te praten over de bouwplannen van Gemeente Nieuwegein.

Er staat veel te gebeuren de komende jaren, Hans Adriani hoopt er bij te zijn. Het heeft lang geduurd, de ontwikkeling van de bouwplannen. Je hebt te maken met een economische rit, bedrijven durfden lange tijd niet te investeren. Daarnaast mag iedereen die er wat van vindt er iets van zeggen. Adriani heeft een voorganger in het verleden horen zeggen: iedere grasspriet heeft zijn eigen actiegroep.

Over de bouwplannen rondom het authentieke straatje Helmkruid zijn flinke discussies geweest. Het stukje met betrekking tot de lintbebouwing is uit de bouwplannen gehaald. Wel wordt er een appartementencomplex gerealiseerd bij de tramhalte Wiersdijk. Over de hoogte van het appartementencomplex, het welstandsbeleid en de afstand ten aanzien van de woningen is nog niet iedereen tevreden, merkten wij aan de reacties vanuit de zaal.

Wij liepen de diverse plannen van Gemeente Nieuwegein door met de wethouder. Wij kunnen concluderen dat het niet zo vreemd is dat er zo lang overheen moet gaan voordat je spijkers met koppen kunt slaan. Op welke manier vind je de juiste balans? Men moet acht tot negen jaar wachten op een sociale huurwoning in Nieuwegein en je hebt te maken met een uitstroom vanuit de verzorgingshuizen. Bouwen dus! Maar hoe creëer en behoud je een fijne woonomgeving? De ruimte is beperkt, de afstand tot de snelweg en industriegebieden moet redelijk zijn én het moet ook een beetje groen blijven in onze gemeente.

Adriani heeft vooral geleerd om niet vanachter zijn bureau te denken en de stad in te gaan. Hij hoopt dat hij heeft laten zien dat hij de burger serieus neemt. Met betrekking tot de plannen Parkhout, Rijnhuizen en Zandveld werden elf avonden georganiseerd. Zijn motto: “Of het plan doorgaat of niet, laten wij het plan in ieder geval zo mooi mogelijk maken!”

 En ach, Keulen en Aken zijn ook niet in één dag gebouwd..

Tekst: Ellen Heijkamp
Foto’s: Jan Wolleswinkel