Hans Spekman, voorzitter PvdA

Hans Spekman praat ons bij, maar praat niet over alles
Deze avond op de 21ste april 2015 was het iets rustiger dan normaal gesproken. Wellicht lag het mooie voorjaarsweer hieraan ten grondslag. Aan Hans Spekman lag het in ieder geval niet! Hij was een goede gesprekspartner die zijn boodschap op humoristische doch kordate wijze overbracht.

Politiek Caf+® 21-04-2015 Hans Spekman 033

Zoals gezegd hadden wij een groot aantal vragen paraat om hem te stellen. Het Politiek Café speelt graag in op de actualiteiten, vandaar dat presentator Bert Lubbinge een uitstapje maakte naar het  spannende politieke onderwerp: Bed-bad-brood. Maar hoe hij het ook probeerde, Hans Spekman praatte niemand bij: “ik zal niets over actuele onderhandelingen zeggen, dat doe ik nooit”. Gelukkig waren er nog vragen te over waar Hans wel antwoord op wilde geven.

De ja/nee vragen
Wij beten het spits af met de vraag of een partijvoorzitter zich bij voorkeur op de achtergrond beweegt. Hans antwoordde hierop met een stellig nee. Waarop Bert hem vroeg waarom hij dan niet wilde praten over de actuele onderhandelingen, maar Hans wist de bal op slimme wijze terug te kaatsen door aan te geven dat het feit dat hij hier niet over uit wilde wijden niet betekende dat hij zich er niet mee bemoeit. Vervolgens vroegen wij hem of de roep om meer links profiel binnen de PvdA het kabinet in gevaar brengt. Ook hierop antwoordde Hans ontkennend. Het moet de koers van de PvdA blijven. Zij gaan wel mee met hun tijd, maar houden vast aan hun beginselen. Met de stelling of de bankiers het vertrouwen verspeeld hebben was Hans het eens. Hij zette zijn antwoord kracht bij door te pleiten voor een hardere aanpak, de onrechtvaardigheid giert door het land. Hij steunt dan ook het pleidooi van de FNV om paal en perk te stellen, er moet een rem op deze gekkigheid komen.

Ondanks het feit dat Hans best eens een biertje met Jan Marijnissen heeft gedronken is Hans niet voor een fusie met de SP en GroenLinks. Maar de eerste stappen voor samenwerking zijn wel gemaakt. Hans heeft vaak aangegeven dat hij Facebook en Twitter een open riool vindt. Hij is er echter geen voorstander van dat de regering ingrijpt. Hans pleit ervoor om zelf in te grijpen door elkaar aan te spreken en onze eigen pagina’s goed te beheren. Daarnaast moet de media ook vaker tot blokkeren overgaan. Presentator René Hansen heeft de eerste stap al gezet door afzenders van negatieve e-mails uit te nodigen deze avond. Het antwoord was net zo negatief als de mails zelf; het zou geen zin hebben om te komen. Naar aanleiding van de vraag of Diederik Samson het goed doet, kon Hans het kort maar krachtig houden: Ja, Diederik doet het goed. Tot slot de vraag of partijvoorzitter de mooiste baan in de politiek is. Hans vindt ambtenaar een mooiere baan en vertelde ons een mooie anekdote over zijn tijd als ambtenaar. Toen Bert hem vroeg waarom hij dan toch voorzitter is geworden gaf Hans op zijn gevatte manier aan dat “Dat is ook weer zo’n modieus ding is, dat alles wat je doet leuk moet zijn”. Hans blijft partijvoorzitter zolang de leden het leuk vinden en daarna komt er weer wat anders. Maar profvoetballer zal hij niet meer worden.

Vragen uit de zaal
Ook in de zaal werd gretig gebruik gemaakt van de microfoon. Hans kreeg de stelling voorgelegd dat de PvdA meer een partij van de bestuurlijke elite is geworden, terwijl het de arbeidersklasse is die de partij groot heeft gemaakt. Hier was Hans het niet mee eens, de PvdA is van oudsher de partij van arbeiders plus de elite. Alleen samen kom je echt vooruit = sociaaldemocratie. De vraag: “Als de rijken armer worden en de armen rijker, wanneer komt het tijdstip dat wij op een communistische partij stemmen?” leverde een felle reactie van de verder zo kalme Hans op. Er is voldoende bewijslast dat er zogenaamde topmensen zijn die zomaar rijk geworden zijn. Hans heeft geen problemen met eigen verdiensten. Verschillen zijn mooi, maar exceptionele verschillen zijn niet rechtvaardig. In de discussie of het wel of niet zo is dat er mensen zijn die geld met niets doen verdienen had Hans geen trek: “Dat is meningenpolitiek die nergens toe lijdt”.

Politiek Caf+® 21-04-2015 Hans Spekman 042

Dat er nog een schone taak ligt op het gebied van sociale zekerheid is een conclusie die wij kunnen trekken na de opmerking vanuit de zaal dat er mensen zijn die nadat zij 65 geworden zijn, nog maanden moeten wachten op hun AOW. Hans is het er mee eens dat dit vervelende situaties zijn. Op dit moment hebben alleen mensen met een klein pensioentje  recht op overbrugging. De groep ZZP’ers valt helemaal in een diep gat, zij hebben een sociale zekerheid van 0. Dit terwijl de groep ZZP’ers alleen maar groeit.

Tot slot een vraag van Hans
Onze gast in mei is Jet Bussemaker. Wij vroegen Hans Spekman wat hij haar zou willen vragen. “Vindt zij het tijd voor verandering?”

Politiek Caf+® 21-04-2015 Hans Spekman 018

De avond werd creatief afgesloten. Karikaturist Jan Ibelings reikte een karikatuur uit aan Hans Spekman waarop niet alleen zijn portret op sprekende wijze werd weergegeven maar ook zijn standpunten. Bent u nieuwsgierig naar het resultaat? Bekijk onze fotogalerij of lees meer op de website: www.pen.nl

Tekst: Ellen Heijkamp
Foto’s: Jan Wolleswinkel