“Het kabinet Rutte splijt Nederland in tweeën” met Tiny Kox, fractievoorzitter SP in de Eerste kamer

Als organisatie is het je ergste nachtmerrie wanneer je gast van die avond op het laatste moment afzegt. En dat was wat er gebeurde dinsdagmiddag. Hèt SP-gezicht van nu, Tweede Kamerfractievoorzitter Emile Roemer, moest verplicht aantreden bij een in der haast belegd spoeddebat over PVV-er Lucassen. Naar verluidt baalde “De meest duidelijke politicus van 2010” daar zelf nog het meest van want het Politiek Café Nieuwegein staat in de Haagse politieke wandelgangen blijkbaar erg positief aangeschreven. Om het nog een beetje goed te maken trok de SP, naar later bleek, een andere politieke kanjer uit de kast in de persoon van Tiny Kox. Kox is fractievoorzitter voor de SP in de Eerste Kamer en socialist van het eerste uur. Samen met Jan Marijnissen legde hij in de jaren zeventig de fundamenten van de huidige SP.

Afgekomen op de faam van Roemer was de zaal van Poelzicht bomvol belangstellenden, er werd zelfs  gesproken van tegen de tweehonderd mensen, waaronder natuurlijk veel lokale SP-ers. Tiny Kox kreeg een warm welkom en sprak zijn waardering uit voor de grote publieke opkomst.
Na het introduceren van hun gast legden gespreksleiders Jan van Hoeflaken en René Hansen hem de gebruikelijke ja/nee stellingen voor, die hij zonder al te veel twijfel bondig beantwoordde. Bij de laatste stelling, betreffende de vele splinterfracties in de Nieuwegeinse raad, merkte hij op dat dit in zijn ogen niet teveel van het goede was. “Het is wel een rare zaak, maar niet in strijd met de wet”, zei hij “kleine partijen zijn de smaakmakers van de politiek”.

De zorgvuldige voorbereidingen op de ontmoeting met Emile Roemer waren inmiddels in de papierbak  beland en de heren gespreksleiders moesten hun toevlucht nemen tot enige improvisatie om de avond in goede banen te leiden. Met een gast van het kaliber Tiny Kox was dat een sinecure. Kox bleek een kundig, levendig debater die zijn toehoorders geboeid en betrokken wist te houden door zijn open, makkelijk te volgen en gevatte manier van spreken. Aan de hand van zijn antwoorden op de eerder voorgelegde stellingen werden enkele onderwerpen verder uitgediept. Over de mogelijkheden voor een toekomstig links kabinet was Kox positief. Ondanks de grote onderlinge verschillen tussen de linkse partijen ziet hij daartoe zeker mogelijkheden. Naar zijn mening kunnen partijen, die politiek ideologisch dicht bij elkaar staan, het vaak moeilijker eens worden. Maar zoals Roemer heeft gezegd:” Je hoeft niets mèt elkaar te hebben om wel iets áán elkaar te hebben”.
Naar aanleiding van het vertrek van Agnes Kant uit de SP vond hij dat vrouwen het veel moeilijker hebben in de politiek, “als een vrouw zich laat gelden wordt ze afgeschilderd als een kenau, een man heeft in zo’n geval ballen.”

Het onderwerp Wajong, dat tijdens de ja/nee-stellingen al ter sprake was gekomen, leidde tot een levendig debat tussen spreker en publiek. Met name Olympisch medaillewinnaar en tafeltennisser met een beperking Nico Blok brak een lans voor de wajongers en drong aan op hervorming van het stelsel, waarin te veel mensen ongewild achter de geraniums verdwijnen. “Het zijn geen mensen met beperkingen, maar mensen met mogelijkheden, exploiteer die mogelijkheden.” Verder vond hij dat jongeren met een beperking te veel beschermd worden. “Laat ze zo normaal mogelijk opgroeien, want als je anders bent, ben je altijd minder”.
Kox, die Blok wel als toekomstig minister van Sociale Zaken ziet, was het er mee eens dat de ontwikkelingen gekeerd moeten worden. Hij opperde om grotere bedrijven te verplichten wajongers in dienst te nemen. Eén der aanwezige ondernemers was het daar volstrekt niet mee eens en pleitte voor vrijwillige in dienst name. Zijn bedrijf heeft goede ervaringen met mensen met een beperking. “Niet de werknemers zijn ongeschikt, maar we moeten het werk geschikt maken. Als je werkt doe je er toe”. Kox nodigde Blok uit om binnenkort naar de 1ste kamer te komen om daar zijn ideeën over de wajong toe te lichten.

In dezelfde betrokken sfeer debatteerde men verder over de onder druk staande woningmarkt en de belangen van de ondernemers. Over de woningmarkt was Kox duidelijk, hij vindt de huizenprijzen in Nederland veel te hoog en hij is een voorstander van nivellering van het huizenbezit. Over de hypotheekrenteaftrek was net deze dag in de Eerste Kamer een motie ingediend welke met één stem verschil was aangenomen.
De ondernemers mogen zich ook verheugen in de belangstelling van de SP. De partij heeft het zich aangetrokken dat haar in het verleden verweten is alleen oog te hebben voor de werknemers en de minderheden. Volgens Kox heeft de SP oog voor iedere hardwerkende Nederlander, waaronder ook de enorme groep zzp-ers, waarvoor, naar zijn mening, vanuit de overheid meer moet worden gedaan.

Het uur spreektijd vloog om en na afloop konden veel positieve reacties opgetekend worden. Kox  werd enthousiast opgevangen door zijn zeer tevreden lokale partijgenoten. Samen met hen en anderen bleef hij nog geruime tijd napraten.
Emile Roemer heeft toegezegd absoluut nog een keer naar het Politiek Café in Nieuwegein te komen en RTV9 zal Nico Blok vergezellen tijdens diens bezoek aan Den Haag.

Olga Hansen

De opnamen die RTV9 van deze avond maakte kunt u hier zien op YouTube