Het MKB, denkt er nog iemand met ze mee? met Hans Biesheuvel

Deze eerste bijeenkomst in 2014 was aangekondigd als een echte ondernemersavond. De introductie van de gast, in het voortraject, had blijkbaar tot de verbeelding gesproken, want het was weer bomvol in Green Village. Natuurlijk kon het ook zijn dat men na de winterstop gewoon weer eens zin had in een “lekkere pot Politiek Café”. Hans Biesheuvel, zelfbenoemd minister-president van het schaduwkabinet ONL en voornemens om in september met een eigen begroting voor ondernemend Nederland te komen, bleek zich om 20.00 uur nog ergens op de A2 te bevinden. Dit oponthoud werd echter door de voorzitter zonder problemen ingevuld, door alvast zijn reguliere praatje te houden over het belang van de sponsoren en Club van 100 voor het voortbestaan van het Politiek Café. Zijn wisselwerking met de zaal gaf enige reuring waardoor Hans Biesheuvel even later in een opgewekte ambiance plaats kon nemen achter het spreekgestoelte. Ook Biesheuvel bleek in een opperbest humeur. Voor hij naar Nieuwegein kwam was hij eerder in de RAI verrast met de LEF-award 2014, een onderscheiding voor het durven aangaan van een wezenlijk innoverende uitdaging. De oprichting van het schaduwkabinet ONL met de daarbij ontwikkelde toekomstvisie en daadkracht verzekerde hem van deze, door de jury en lezers van NUZakelijk, toegekende   onderscheiding. Voorzien van microfoontje en glaasje water en geïntroduceerd door gespreksleiders René Hansen en Raymond de Jong moest de knop bij Biesheuvel direct om. De bekende ja/nee-stellingen dienden te worden behandeld en bevredigend beantwoord, alvorens dieper kon worden ingegaan op het onderwerp van de avond.

De eerste brandende vraag was waarom Biesheuvel ONL heeft opgericht. Het antwoord; omdat hij verder wil met Nederland en vindt dat er in Den Haag te weinig naar ondernemers wordt geluisterd. Zijn credo is Niet langer kijken wat politiek haalbaar is maar wat economisch en maatschappelijk nodig is.” Onder andere de lastenverzwaring, te lage bestuurlijke snelheid en bovenmatige regelgeving, die ook nog eens handen vol geld kost, belemmeren de ruimte voor ondernemerschap in Nederland. “Nederland is een rondpompparadijs” zegt hij “er gaat 20 miljard in rond.” Hij vindt dat dit afgelopen moet zijn, het geld moet wel door de ondernemers worden verdiend.
Hij heeft weinig op met de banken. Het zijn te dure apparaten geworden door de, in zijn ogen, te hoge salarissen van de bankiers. Hij vindt ze te onpersoonlijk, ’vroeger kwam de accountmanager naar je toe’  en verlangt terug naar het maatwerk van de oude middenstandsbank. “Banken pak je maatschappelijke plicht op en lever weer maatwerk” pleit hij. Het liefst richt hij zelf een kredietbank voor ondernemers op, met een vast vermogen en de rest van de gelden uit ondernemerschap.
Zijn schaduwkabinet, bestaande uit ondernemers en entrepreneurs, richtte hij niet op uit onvrede, maar voor de groei van Nederland. Volgens Biesheuvel gaat ONL het verschil maken. Door de grootte van de organisatie, binnen drie maanden tijd sloten zich 10.000 nieuwe leden aan, is de onderhandelingspositie beduidend beter geworden. Met elkaar ontwikkelden zij een groeiagenda. Deze agenda bevat slechts één agendapunt: Hoe verdienen wij in 2025 ons geld in Nederland? De bijbehorende begroting van ONL is wezenlijk anders vindt Biesheuvel. ONL wil de overheidsuitgaven ieder jaar met 1% verminderen en dit geld investeren in ondernemingen. In tien jaar tijd gaat dit om een bedrag van zes miljard euro.
Binnenkort gaat hij naar Den Haag om hierover met premier Rutte te praten. Ondanks dat hij zelf VVD-er is, vindt hij het gevoerde kabinetsbeleid niet sterk. “We moeten terug naar de oude roots” zegt hij “geen woorden, maar daden.” Maar als het om de ondernemers gaat doet hij met alle politieke partijen zaken. Biesheuvel reist het hele land door om te spreken over het gedachtegoed van ONL en geeft interviews voor radio en tv. Daarnaast is hij zeer actief voor ONL en zou het liefst iedere week een bijeenkomst organiseren.

Biesheuvel beantwoordde veel vragen van het zeer geïnteresseerde publiek in Green Village. Het was duidelijk dat velen speciaal naar dit Politiek Café waren gekomen om juist hem te horen spreken en te kunnen ontmoeten. Gevraagd naar zijn mening over de wisselwerking tussen ondernemers en onderwijs antwoordde hij dat het beroepsonderwijs de leverancier van het bedrijfsleven is. Als onderwijs en bedrijfsleven elkaar meer op zouden zoeken, zouden ze beter op elkaar aansluiten. Eigenlijk zou hij graag zien dat bedrijven vaker zelf zouden opleiden en dat mensen weer trots zouden zijn om met de handen te werken.
Over de vraag waar de overheid een stapje meer moet doen was hij kort. Minder regels, meer innovatie. Laat startende ondernemers van onderaf innoveren en zorg dat de drempels laag zijn. De ruimte om in Nederland te starten is optimaal. De komende jaren moeten we het daar van hebben. 2014 Moet het jaar van de keuzes worden meent hij. Na vijf jaar alleen over de crisis gesproken te hebben moeten we nu in kansen gaan denken en investeren in de toekomst. Kijken naar wat wel kan. De zwakke factor is in zijn ogen politiek Den Haag. Door haar instabiliteit zal zij het grootste risico vormen voor het herstel.

Tekst Olga Hansen
Foto’s Jan Wolleswinkel

Bekijkt u ook de tv opnames die RTV9 maakte.