Het Ondernemend Panel en de Detailhandelsvisie

Het Ondernemend Panel

Tijdens onze bijeenkomst van 16 februari 2016 introduceerde het Politiek Café Nieuwegein haar Ondernemend Panel. Een veel gehoorde opmerking onder de lokale ondernemers is: “Wij worden niet gehoord”. Wat is er dan mooier dan deze ondernemers een stem te geven via het Politiek Café? Het Ondernemend Panel vertaalt een aantal keer per jaar wat er leeft onder de ondernemers tijdens een bijeenkomst van het Politiek Café. Wij stellen de panelleden nog even aan u voor: Jan Piet van Brummen (Vermaas Brillen en Contactlenzen), Ton van Kippersluis (voorzitter J.S.V.), Jan Speld (Accountantskantoor Utrecht), Jorg van der Hijden (Schildersbedrijf van der Hijden), Cor IJkelenstam (Tamminga en Verweij), Ariane Kop (DE KOM), Christ van Loon (Plus van Loon), René Halfens (Van As Advocaten), Arie Spek (Aspekt ERA Makelaars).

Noem eens een groep ondernemers die nogal eens tegen obstakels aanloopt en vindt dat zij niet gehoord wordt … de detaillisten. Met de nieuwe detailhandelsvisie op komst leek het ons een goed onderwerp om eens mee aan de slag te gaan. Het verbaasde ons dat de winkeliers deze avond slecht vertegenwoordigd waren. Als je dan eens gehoord kan worden, waarom maak je er dan geen gebruik van? Desondanks kijken wij terug op een geslaagde avond, met een discussie waarbij iedereen zijn of haar zegje kon doen: de winkeliers, de politici én de zaal! Het Ondernemend Panel heeft voldoende input gekregen om haar aanbevelingen voor een vernieuwend detailhandelsbeleid gestalte te geven. Deze aanbevelingen worden binnenkort officieel overhandigd aan de gemeente. Lees meer over het Ondernemend Panel

De top 3 van veelbesproken zaken onder de winkeliers

Aangezien het Ondernemend Panel nogal wat suggesties heeft voor een beter en vernieuwend detailhandelsbeleid, moesten wij een top 3 samenstellen. Deze top 3 van onderwerpen en suggesties bespraken wij met onze gasten: Marcel van der Meer (Albert Heijn Hoog Zandveld), Gerben Horst (CDA-raadslid), Jan Piet van Brummen (Vermaas Brillen en Contactlenzen, Cityplaza) en Cor IJkelenstam (bakkerij Tamminga en Verweij).

1. Het parkeerbeleid
Betaald parkeren is een nog altijd veel gehoord bezwaar. Waarom koopt de winkeliersvereniging geen parkeerplaatsen in en organiseert een spaaractie om gratis te kunnen parkeren? Onze gasten zagen meer in een actie als het eerste uur gratis parkeren, de winkeliers zijn best bereid om mee te betalen. Vanuit de zaal kwam de reactie dat betaald parkeren nodig is om de exploitatie rond te krijgen. Het is ook nodig om het parkeren te reguleren, er moet een model gevonden worden. Door een andere toeschouwer werd aangegeven dat parkeren nooit gratis is, alleen wordt het op dit moment 100% door de consument betaald. Wereldhave is nu 3 maanden actief bezig. De gemeente is bezig om te bekijken of zij een nieuwe richting aan het parkeerbeleid kunnen geven in de aanloop naar 2017. De inzet is 30% meer bezoekers, de gemeente staat open voor slimme oplossingen. Marcel van der Meer beaamt dat het parkeren nooit gratis is. De uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen met 50% hebben de winkeliers van Hoog Zandveld zelf betaald.

2. Branche-selectie commissie
De invulling van de leegstaande winkels is een ander aandachtspunt. Het aantal brillen- en telefoonwinkels is de afgelopen periode sterk gegroeid. Verdere eenzijdigheid moet worden voorkomen. Het Ondernemend Panel stelt voor om opnieuw een branche-selectie commissie aan te stellen. Aan Jan Piet werd de vraag gesteld hoeveel brillenzaken er in Nieuwegein zijn. Op dit moment zijn er 9 brillenzaken in Nieuwegein, waarvan 6 in Cityplaza. Jan Piet ziet ondanks dit gegeven ook kansen, door zich te onderscheiden. Marcel van der Meer gaf aan dat op Hoog Zandveld niet gekeken wordt naar het snelle geld bij het opvullen van de lege panden. Deze hadden al tien keer verhuurd kunnen zijn, maar niet aan branches die zij er bij willen. Vanuit de zaal kwam de reactie dat een branche selectie commissie niet meer van deze tijd is. Gerben Horst was het daar niet mee eens. In Dronten zijn ze pas gestart in 2010 met een dergelijke commissie en dit heeft tot succes geleid. Voor wat betreft de grote ketens waren de gasten het met elkaar eens, dat je deze ook nodig hebt als winkelier. Zij trekken publiek, maar je moet je als winkelcentrum wel onderscheiden door ook kleine winkels de kans te geven.

3. Standplaatsuitgifte
Het standplaatsbeleid is een ‘doorn in het oog’ van een aantal winkeliers. Het zou handig zijn als de winkeliers van betreffende winkelcentra een stem krijgen in de keuze van de branche. Marcel van der Meer vertelde dat de winkeliers van Hoog Zandveld niet tegen concurrentie zijn, maar het is niet zo moeilijk om te bedenken dat het geen handige zet is om een kaasboer tegenover een kaaswinkel te plaatsen. Het standplaatsbeleid kon op veel reacties uit de zaal rekenen. De één vond het niet aan de gemeente om een keuze qua branche te maken. Een ander stelde de vraag wie er eerder was op Hoog Zandveld, de viskraam of de viswinkel. Gerben Horst vond dat te kort door de bocht. Hij heeft rond de feestdagen met verbazing kennis genomen van een oliebollenkraam die pal voor de ingang van een kaaswinkel was geplaatst op Cityplaza. Ook kan hij zich heel goed voorstellen dat je als bloemist op Hoog Zandveld niet blij wordt van een bloemenkraam op zaterdag, de dag waarop je het moet verdienen als bloemist. En als deze dan ook nog op een gouden plaats staat voor veel minder huur, dan is dat moeilijk te verkroppen.

Genoeg input deze avond voor het Ondernemend Panel om mee aan de slag te gaan! Het panel zal haar suggesties voor een vernieuwend detailhandelsbeleid persoonlijk overhandigen op het Stadshuis te Nieuwegein.

Heeft u ook een onderwerp waar het Ondernemend Panel niet aan voorbij kan gaan? Laat het ons weten en reageer op onze blog .
Blijft u liever anoniem? Stuur dan een e-mailbericht naar het secretariaat: secretariaat@politiekcafenieuwegein.nl.

Tekst: Ellen Heijkamp
Foto’s: Jan Wolleswinkel