Het verlanglijstje voor Nieuwegein

058 (640x426)Vier gasten bij dit Politiek Café, drie plaatselijke ondernemers en de burgemeester van Nieuwegein Frans Backhuijs. Insteek was er achter te komen wat ondernemers graag zouden willen zien van de Gemeente op het gebied van samenwerking en ondersteuning.

Voor een zeer goed gevulde Lantaern gaven de drie ondernemers een presentatie over hun bedrijf. Allereerst was daar Marcel van der Meer eigenaar van C1000 (binnenkort Albert Heijn) Hoogzandveld. Hij legde uit wat de uitbreiding van het winkelcentrum voor gevolgen heeft voor Nieuwegein Zuid. Als groot initiatiefnemer van deze uitbereiding liet hij in een 15 minuten durende presentatie zijn trots voorbijkomen. Dat het met de Gemeente niet altijd zonder horten of stoten gaat verwoordde hij in zijn wens, dat er meer overleg met de plaatselijke autoriteiten zou moeten zijn over een gezonde detailhandelsstructuur en ook meer samenwerking. In een reactie gaf  Backhuijs aan dat het geld voor die ontwikkeling niet voor het oprapen ligt en eigen initiatief en goed overleg met projectontwikkelaars van groot belang is.

Is Marcel van der Meer een puur lokaal werkende ondernemer, de tweede presentatie, van  Jos Scholman van het gelijknamige aannemingsbedrijf, liet zien dat  dit bedrijf provinciaal grensoverschrijdend werkt. Scholman liet  een  indrukwekkend filmisch verslag zien van kadeaanleg aan de Vecht in Utrecht . Scholman BV heeft in Utrecht voor zo’n 3,5 miljoen aan orders van de Gemeente per jaar, waar dit in Nieuwegein slechts 300.000 euro per jaar is. De wens van Scholman is meer opdrachten van de Gemeente Nieuwegein te verkrijgen. De burgemeester legde uit dat door Europese aanbestedingsregels het niet mogelijk was Nieuwegeinse bedrijven meer opdrachten te gunnen dan andere. Eén der  toehoorders merkte op dat het volgens hem in Nieuwegein niet allemaal even eerlijk ging maar weigerde voorbeelden te geven. “Zonder namen en rugnummers ga ik daar geen reactie op geven, maar ervaar het wel als een aanval op mijn integriteit” reageerde de burgervader geïrriteerd.

De laatste presentatie was van Civiele Technieken de Boer Spanlift B.V. Directeur Theo Hendriks liet een groot aantal imposante projecten zien van dit internationaal georiënteerde bedrijf. Aansprekend voor ons Nieuwegeiners is zeker het opvijzelen van de Galecopperbrug en het plaatsen van de tijdelijke Jutphase brug. De wens van dit bedrijf is dat zij, na plaatsing van de fietsbrug bij de Plofsluis een, volgens hen noodzakelijke, fietserstunnel onder de Plettenburgerbaan zouden mogen plaatsen. Burgemeester Backhuijs reageerde met te zeggen dat dit plan niet echt in de planning  van de Gemeente voorkomt.

Er werd in een nagesprek met de burgemeester nog op de details van de bedrijven ingegaan. Een van de toeschouwers wist nog te melden dat de interpretatie van de Europese aanbestedingsregels toch echt wat anders lag dan op deze avond door de Gemeente verwoord. Wethouder van economische zaken Johan Gadella had daar inmiddels ook al een duit over in het zakje gedaan.

Duidelijk was dat iedereen na de lange, maar zeer interessante presentaties toe was aan de zo geroemde derde helft van dit Politiek Café. Tijdens dit samenzijn werden veelvuldig wensen van ondernemers, betreffende samenwerking met de Gemeente, geuit. Misschien dat men die bewaart voor een volgend Politiek Café of voor een onderhoud bij de Gemeente.

Tekst René Hansen
Foto’s Jan Wolleswinkel.

Bekijkt u ook de opnamen die RTV9 tijdens deze bijeenkomst maakte.