In debat met Alexander Pechtold

Het Politiek Café was niet alleen een feestje voor de politici, de ondernemers, andere belangstellenden en de organisatoren van het Politiek Café, maar ook voor onze gast, Alexander Pechtold, fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor D66. Na afloop liet hij weten over 2 jaar, in aanloop naar de landelijke verkiezingen, graag nog een keer terug te komen. Presentatoren Jan van Hoeflaken en René Hansen hadden zich zoals gebruikelijk weer bijzonder grondig voorbereid. Allereerst confronteerden zij Pechtold met 11 ja-nee vragen, waarvan hij in het voorgesprek al had aangegeven ze niet van tevoren te hoeven zien.
Op de vraag of hij ooit premier wil worden, antwoordde hij dan ook zonder veel nadenken ‘nee’ en op de vraag of hij dan wel burgemeester van Nieuwegein zou willen worden, antwoordde hij na kort nadenken ‘ja’.
Aan de hand van stellingen ging Pechtold daarna het debat aan met de zaal. Vooral de crisis, mogelijke oplossingen en de snelheid en de wijze waarop het kabinet nu werkt aan een pakket maatregelen waren belangrijke onderwerpen. Pechtold vindt dat het kabinet er veel te lang over doet om met maatregelen te komen. Ook vindt hij dat het kabinet de oppositie moet betrekken bij de besprekingen, en zich ook zou moeten laten adviseren door bijvoorbeeld een aantal top-economen. “De verschillende partijen in het kabinet zijn nu meer bezig met onderhandelingen, terwijl zij gewoon snel met goede maatregelen moeten komen. Alle landen om ons heen hebben al plannen om de gevolgen van de crisis zo beperkt mogelijk te laten zijn, terwijl ons kabinet en de drie fractievoorzitters van de regeringspartijen dooronderhandelen. Het kabinet moet het lef hebben om met een nieuw plan te komen. “Tijdens het PvdA-congres werd uitstel van aanschaf van de JSF (Joint Strike Fighter) als één van de oplossingen genoemd, maar er is toch echt meer nodig dan een beetje morrelen aan de JSF. Wat D66 betreft moeten onder andere de woningmarkt worden aangepakt en de AOW-leeftijd langzaam aan worden verhoogd. Doen we dat niet dan krijgen onze kinderen de rekening gepresenteerd. Dan moeten binnen 20 jaar tien werkenden vier AOW-ers onderhouden. Nu is dat twee WAO-ers per tien werkenden.”
Ook moet volgens Pechtold het kabinet investeren in onderwijs/kennis, de arbeidsmarkt en milieu. Hans Adriani van de PvdA in Nieuwegein wilde weten wat Pechtold voor de 450.000 MKB-ers wil doen, die het nu al moeilijk hebben door de crisis. Volgens Pechtold zijn de MKB-ers slachtoffer van het ontslagrecht. “Dat moet soepeler worden en waarom moeten mensen tonnen salaris meekrijgen? En werktijdverkorting is natuurlijk ook niet de beste oplossing, want de crisis duurt veel langer dan 24 weken.”
Erwin Kordes, fractievoorzitter van de PvdA in Nieuwegein, daagde Pechtold uit tot een debat door te benadrukken dat investeren in onderwijs en milieu en de woningmarkt allemaal lange termijn oplossingen zijn. Met veel plezier en vol overgave ging Pechtold de uitdaging aan en verweet de PvdA en het kabinet dat ze nu nergens mee komen, waarop Kordes aangaf het goed te vinden dat het kabinet niet gaat voor snelle maatregelen, maar de tijd neemt om met goede maatregelen te komen.
Ten aanzien van de opkomst van Wilders en zijn uitspraak de volgende premier te willen worden, stelde Pechtold dat als Wilders premier wordt, de tijd is gekomen dat hij asielzoeker moet worden. “Wilders zijn ideeën zijn vaak verwerpelijk en slecht, maar hij zet wel voor een groeiende groep mensen een alternatief neer. De democratie zal de komende tijd dan ook flink getest worden. Wat dat betreft hoop ik en vertrouw ik erop dat het kabinet snel met een plan komt, want een kabinetscrisis kunnen we nu helemaal niet gebruiken. Maar gelukkig zijn we het daar allemaal over eens.”