In gesprek met Emile Roemer

Ook deze bijeenkomst kende weer een “volle bak”. Logisch natuurlijk als de gast Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, is. Daar Roemer al twee maal op het nippertje verstek had moeten laten gaan waren de grapjes over zijn al dan niet aanwezig zijn natuurlijk niet van de lucht. Maar gelukkig voor de organisatie en het toegestroomde publiek betrad de SP-voorman even na half acht De Lantaern en kon er geprepareerd worden op de bijeenkomst. Een goed geluimde Roemer gaf nog even een interviewtje voor de camera’s van RTV9, poseerde hier en daar voor een fotograaf en betrad opgeruimd ogend tegen achten het podium. Aan de hand van enkele oude en minder oude foto’s lichtten de gespreksleiders in het kort Roemers doopceel en kwam het publiek onder andere te weten dat Roemer zijn loopbaan in het onderwijs begon, nog steeds graag voetbalt en een grote voorliefde voor Metallica heeft. Om de gespreksstof vast een impuls te geven werd ook de SP-voorman onderworpen aan de gebruikelijke ja-nee stellingen, die hij overigens vlotjes en met weinig denkpauzes of uitleg beantwoordde.

Presentator Jan van Hoeflaken dook direct in het eerste onderwerp en sprak zijn verbazing uit over Roemers antwoord op de stelling: ‘Enkele weken voor de verkiezingen moet er een verbod komen op het houden van peilingen’. “Nee!” zei Roemer. “Waarom?” vroeg Van Hoeflaken. Je moet als overheid niet te veel willen ingrijpen vindt de SP-voorman. In een tijdperk dat media zo een belangrijke rol spelen dien je er voorzichtig mee om te gaan. Hij vindt peilingen overigens maar dagkoersen, mensen prikken daar doorheen. “De ene keer ben ik de grote vriendelijke reus, de andere keer de brommerige beer” merkt hij op. Meer ziet hij in het debat. In de media wordt daar echter te weinig tijd voor ingeruimd volgens hem. Er wordt verwacht dat je grote kwesties binnen dertig seconden beargumenteerd.

Het werkgevers-werknemersoverleg stemt hem niet hoopvol. De SP ziet nog vele hete hangijzers en wil hierin serieus het gesprek aangaan. “Ik zit in de politiek om dingen te verbeteren, weglopen hoort helemaal niet bij mij” zegt Roemer. Aan de hand van praktijkvoorbeelden schetst hij bedenkelijke arbeidssituaties. Hij vindt dat de overheid nu een boost moet gaan geven, iedereen zit nu op iedereen te wachten. “Stop met bezuinigen, ga investeren” betoogt hij. Daarnaast vraagt hij zich af hoe je met zo een grote jeugdwerkloosheid ouderen door kunt laten werken tot 67 jaar. Naar zijn mening heeft het beleid niets met hervormingen te maken, maar zijn het gewoon bezuinigingen. In antwoord op de vraag hoe de SP de belangen van de ondernemers in het Midden- en Klein Bedrijf ziet vertelt Roemer dat de SP een tour door Nederland heeft gemaakt langs MKB bedrijven. Aan de hand van de gehoorde klachten en opmerkingen heeft zij een rapport opgesteld met vele voorstellen die het MKB doeltreffend zouden kunnen ondersteunen.

Ook de problematiek in de zorg ligt hem na aan het hart. Aan de hand van voorbeelden en eigen ervaringen schets hij tegenstrijdigheden en inefficiëntie in de organisatie van de thuiszorg. Hij vindt dat er minder naar cijfers gekeken moet worden, maar meer naar kwaliteit. Het is de regelgekte die de efficiëntie in het beleid doet teruglopen. ”Wij regelen ons zelf hartstikke suf” volgens hem. “We moeten durven accepteren dat er wel eens iets fout kan gaan in plaats van er met zijn allen op te duiken en nieuwe regels te maken. Durf de mensen hun verantwoordelijkheid terug te geven” betoogt hij. Iemand uit het publiek wil weten wat de SP er zelf aan doet. “Mensen en ondernemerschap stimuleren”, antwoord Roemer prompt, eraan toevoegend dat hij zichzelf ook als ondernemer ziet. Zijn woorden brengen regelmatig beweging in de zaal en ontlokken nu en dan een applausje. “Ik kan zo doordenderen hoor” glimlacht de SP voorman, die zichtbaar op zijn gemak is op het podium.
Het onbetaalbaar worden van de AWBZ heeft volgens hem ook alles te maken met inefficiëntie. Taken aan gemeentes overdragen is geen garantie dat alles efficiënter gaat. Hij vindt de inkomensafhankelijke zorgpremie een goed voorstel, maar het kabinet heeft dit in zijn ogen om zeep geholpen. Hij betreurt dat de PvdA met de VVD samen is gegaan. SP en PvdA denken over veel zaken hetzelfde en stonden samen sterk. “Nu zegt de PvdA vandaag dit en morgen dat” zegt hij. Hij heeft veel geïnvesteerd in de samenwerking tussen de linkse partijen. Want, wat rechts kan moet links toch ook kunnen dacht hij. “Tot de dag van de verkiezingen dacht ik dat het kon” merkt hij op. Zal de droom van een links kabinet dan een droom blijven vroeg Van Hoeflaken hem. Volgens Roemer geeft de SP duidelijk haar standpunten aan, maar is ze altijd bereid compromissen te sluiten.
Een toehoorder meent dat de SP eerder een belangrijke rol moet gaan spelen en zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat de partij het bij zichzelf moet zoeken en niet bij anderen. “Ik zal het ter harte nemen” merkt Roemer droog op.

Eén onderwerp moest toch nog even aangeroerd worden. De door minister Blok voorgestelde verhuurdersheffing. “Nee” vond Roemer “dat moeten we met elkaar niet willen.” In deze tijd van economische crisis investeert hij het geld liever in de woningmarkt om zo snel mogelijk te beginnen met het bouwen van meer woningen. Zo help je ook de bouwvakkers weer aan het werk. Ook nu weer onderbouwde hij zijn duidelijke betoog met voorbeelden uit eigen ervaring en omgeving.
“Waarom toch Metallica?” vroeg Van Hoeflaken ineens uit het niets. Roemer moest er om lachen en vertelde dat hij ondanks zijn zeer brede muzieksmaak een enorm fan van hardrock is. “Als ik het erg druk heb geeft het een leeg hoofd” verklaarde hij.

Ook de SP voorman werd deze avond bedankt met het kistje mooie wijn van het Kleur-, geur- en Smaakcentrum. Voor de gelegenheid had eigenaar Cees van Suylekom twee rode wijnen uitgekozen. Roemer moest eigenlijk al snel weer weg maar maakte toch even tijd om op ontspannen wijze een babbeltje te maken met zijn plaatselijke achterban en met hen op de foto te gaan.
De aanwezigen praatten nog gezellig na onder het genot van een hapje en drankje waarbij het gesprek toch grotendeels over het duidelijke en bevlogen optreden van de SP voorman ging. De algemene mening was dan ook dat het weer een zeer onderhoudende avond was geweest.

Tekst: Olga Hansen
Foto’s: Madelon Spaan, Olga Hansen

RTV9 maakte tv-opnamen van deze avond. Kijkt u hier voor de beelden.