Ingrid van Engelshoven D66 over regels en gedrag

Ingrid van Engelshoven, partijvoorzitter van D66, kreeg een groot applaus na haar optreden tijdens het Politiek Café in Green Village. Slechts enkele dagen eerder werd haar gevraagd Alexander Pechtold te vervangen, die elders verplichtingen bleek te hebben. Volgens Van Engelshoven heeft D66 nu weer een helder verhaal en groeit het ledenaantal met tientallen leden per week. ‘’De mensen zien dat de regering veel grote punten laat liggen, zoals de starre woningmarkt, waardoor starters nog steeds moeilijk aan een woning kunnen komen. Ook vinden zij Den Haag erg betuttelend, terwijl wij uitgaan van de kracht van mensen.’’ De lokale overheid gaat volgens Van Engelshoven te vaak voorbij aan de kleine zaken, zoals de scheefliggende stoeptegel. ‘’Burgers zijn voor die zaken afhankelijk van de overheid en dus moet de overheid daar aandacht voor hebben. Een goede dienstverlening is essentieel.’’ Verder vindt de partijvoorzitter dat Den Haag zich minder moet bemoeien met gemeenten. ‘’Laat ze zelf beslissen hoeveel koopzondagen ze willen hebben.’’  Volgens D66 moet de AOW-leeftijd worden verhoogd, om de vergrijzing te kunnen betalen. ‘’Als we dat niet doen, moet het geld toch ergens anders vandaan komen.’’  Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er binnenkort weer een babyboom komt en dat het daarom onzin is om over een groot aantal jaren de AOW-leeftijd te verhogen. Tot slot vindt D66 dat het verminderen van regels voor het MKB niet opschiet. ‘’Als de overheid de burger meer zou vertrouwen, zijn er vanzelf minder regels nodig.’’ Op een opmerking vanuit de zaal of D66 het gekozen burgemeesterschap los moet laten omdat inmiddels minder dan 30 procent daar nog voor is, benadrukte Van Engelshoven dat zij voor blijft, maar dat burgemeesters dan ook meer bevoegdheden moeten krijgen, bijvoorbeeld als het om de politie gaat.  De positie van raadsleden en de kwaliteit van de lokale politiek is een zorgenpunt voor de partijvoorzitter. Dit komt volgens haar mede omdat mensen het naast hun werk moeten doen en er dus vaak te weinig tijd in kunnen steken. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat Den Haag het goede voorbeeld moet geven en bijvoorbeeld geen hele dag meer moeten praten over een film van wilders, maar over belangrijker zaken. Hierover verschilden de meningen in de zaal. Van Engelshoven meent dat de politiek en media elkaar gek maken en dat dit niet bijdraagt aan de kwaliteit van de Haagse politiek.