Jacques Tichelaar bezoekt Politiek Café

Ontslag toetsen bij rechter’
Voor een stampvolle zaal in Green Village ging Jacques Tichelaar, fractievoorzitter voor de PvdA in de Tweede Kamer, tijdens het Politiek Café de confrontatie aan met de aanwezige ondernemers en politici. In zijn inleiding betoogde Jacques dat 2008 een problematisch jaar wordt, maar dat het daarna voor iedereen beter wordt. Dit zal het geval zijn tenzij er in negatieve zin iets fundamenteels verandert in bijvoorbeeld de Amerikaanse economie.

Tichelaar benadrukt dat hij zich zorgen maakt over de ontwikkeling van de middeninkomens van 30.000 tot 35.000 euro. ‘’Deze grote groep mensen brengt het geld op voor de mensen met een laag inkomen. Ze verdienen vaak net teveel om voor extraatjes of subsidies in aanmerking te komen, terwijl ze veelal opgroeiende kinderen hebben en daardoor met hoge kosten geconfronteerd worden. We zijn ze wel wat tegemoet gekomen door de schoolboeken gratis te maken. Daarbij gaat het om een bedrag van 175 miljoen euro.’’

Vanuit de zaal werd flink gereageerd op de versoepeling van het ontslagrecht.

‘’Het is belangrijk dat een ontslag getoetst kan worden bij de rechter”, vindt Tichelaar. ”Ik zie daar geen probleem in voor de ondernemers, omdat het ontslag in 95 procent van de gevallen door de rechter wordt goedgekeurd.’’

Ondernemers vanuit de zaal menen dat de rechter veelal alleen vaststelt dat er een dispuut is en dat hij vervolgens de hoogte van de vergoeding bepaald. ‘’Ondernemers willen bij een ontslag vaak best geld meegeven, maar dat gaat nu verloren aan ellenlange rechterlijke procedures’’, aldus een reactie vanuit de zaal.

Tichelaar: ‘’Als we het ontslagrecht versoepelen zoals nu wordt voorgesteld, dan hoeft een werkgever zich helemaal niet meer te verantwoorden op basis waarvan die iemand ontslaat. Dan kan het bij wijze van spreke zijn omdat iemand rood haar heeft of omdat een vrouw misschien zwanger wil worden. Bovendien zie ik nog veel te veel slecht personeelsbeleid. Er wordt gesteggeld over een periodiekje erbij of over andere zaken, maar er wordt zelden vooraf geregeld wat er gebeurt als werknemer en werkgever uit elkaar gaan.’’

Op de vraag vanuit de zaal wat er nu wel voor het MKB wordt gedaan, antwoordt Tichelaar: ‘’Arbeidskrachten worden goedkoper, omdat de WW-premie en het werkgeversdeel omlaag gaan en er gaat veel geld naar zorg en onderwijs. Ondernemers vragen zelf om beter geschoold personeel en innovatie. Daar wordt op geïnvesteerd, en dat geld gaat dus niet naar het MKB, maar naar zorg en onderwijs.’’

Tijdens het naborrelen werd er nog lang nagepraat over de onderwerpen, die tijdens de discussie met Tichelaar werden aangekaart.