Kennismaking met Nieuwegeins nieuwe burgemeester Frans Backhuijs

Frans Backhuijs 17-05-2011Het was eerst even een voorzichtig aftasten in deze, voor Nieuwegeins kersverse burgemeester Frans Backhuijs, geheel nieuwe entourage, maar al snel leek hij op zijn gemak tussen de gespreksleiders van het Politiek Café, Jan van Hoeflaken en René Hansen. Zijn  gastheren legden  hem, gewoontegetrouw, eerst tien ja/nee stellingen voor, die Backhuijs bijna allemaal vlot en open beantwoordde. De sfeer was al snel geanimeerd tijdens deze voorlaatste bijeenkomst van het lopend seizoen in Green Village. De publieke opkomst was zo groot dat de toch ruim bemeten locatie niet genoeg zitplaatsen had voor alle aanwezigen. Onder het publiek veel nieuwe gezichten, nieuwsgierig naar de nieuwe burgemeester, die vandaag voor het eerst uitgebreid werd voorgesteld aan de Nieuwegeiners zelf.

Ter introductie schetsten Hansen en Van Hoeflaken in het kort zijn levensloop.
Backhuijs werd, net als zijn voorganger Cor de Vos, in Utrecht geboren, maar groeide op in Maastricht. Na drie jaar technische natuurkunde aan de TH in Eindhoven, zegde hij de opleiding vaarwel omdat hij de politiek veel interessanter vond. Al in ’82 werd hij gekozen tot gemeenteraadslid, maar was daar met zijn tweeëntwintig jaar te jong voor. Toen hij vier jaar later toch de Eindhovense gemeenteraad in kon kwam een droom uit. Bakhuijs: “Ik heb altijd graag iets voor de samenleving willen doen”. Zijn keuze voor de VVD was een eigen keuze en werd hem niet van huis uit ingegeven:”Als je rechts was had je geen gevoel, als je links was had je geen verstand”, merkte hij op met een knipoog naar Bert Lubbinge.
Na jaren wethouder te zijn geweest ging hij het bedrijfsleven in. Al na twee jaar solliciteerde hij  naar de functie van burgemeester, omdat hij diversiteit miste. “Als burgemeester sta je dichter bij de mensen, coördineer je zaken, zoals een voetbalcoach” lichtte Backhuijs zijn keuze toe, waarop Hansen opmerkte:“Het is maar goed dat het met burgemeesters niet zo gaat als met voetbalcoaches”.
In 1994 werd Backhuijs wethouder in Eindhoven. En in 2004 ging hij naar Oldenzaal waar hij burgemeester werd. Naast de gebruikelijke bestuurlijke zaken kreeg hij daar ook te maken met Roma-beleid, Oldenzaal werd in 1978 net als Nieuwegein opvanggemeente, en, gesitueerd vlak bij de grens met Duitsland, met drugsproblematiek.

Waarom koos hij na 7 jaar Oldenzaal voor Nieuwegein? De dynamiek in het centrum van het land spreekt Backhuijs aan, Nieuwegein timmert aan de weg. Alles is hier dicht bij elkaar en goed bereikbaar en Backhuijs gaat graag nieuwe uitdagingen aan. Hij denkt dat hij er met de dertien fracties wel uit komt, in Oldenzaal waren het er vijf, en gaat de komende weken met alle raadsleden persoonlijk in gesprek.
Nu woont hij nog in een hotel, binnenkort krijgt hij de beschikking over een appartement en binnen een jaar hoopt hij met zijn gezin een eigen huis in Nieuwegein te hebben. Hij heeft iets met zweefvliegen en met koken en wandelen met de hond vindt hij een prima manier om Nieuwegein te ontdekken. Fietsen doet hij niet graag en golfen ziet hij ook niet zo zitten.
Na een bezoek aan vliegbasis Twente, zes jaar geleden, is zweefvliegen zijn passie geworden en vindt hij dat een goede tegenhanger van zijn werk. “Het is wel leuk dat harde werken, maar je moet ook nú af en toe iets leuks doen”.
Een luisterend oor zijn en de rust en het overzicht bewaren vindt hij belangrijke eigenschappen van een burgemeester, waarbij hij opmerkt dat hij het lokale bestuur veel leuker vindt dan het provinciale of het landelijke. “Je doet iets voor het  welzijn van de mensen in je gemeente en je ziet sneller de resultaten.”
Als burgemeester van Nieuwegein wil hij vooral mensen de weg wijzen, want je kunt niet elk probleem voor hen oplossen. “Zoals de Novib-methode” merkt hij op “Geef ze geen eten, maar leer ze vissen”.

Gaandeweg het gesprek toonde Frans Backhuijs zich welbespraakt, bevlogen en ambitieus. Het was duidelijk dat hij graag nieuwe uitdagingen aangaat. Hij heeft een heldere mening over de Roma-problematiek, in Oldenzaal deed hij daar al veel ervaring mee op. Van het  coffeeshop-beleid vindt hij dat er fors moet worden ingezet op het terugdringen van drugsgebruik. Aan de kantorenleegstand in Nieuwegein zou hij graag wat doen en hij denkt dat er in het land veel goede ideeën op dat gebied zijn. Daartoe ziet hij internet als een prima medium, ofwel “Beter goed gejat dan slecht bedacht” lacht hij.
Inmiddels heeft hij al heel wat mooie plekjes gezien in Nieuwegein, “het is veel groener dan ik dacht”, en vindt ook dat het imago van de stad een flinke oppepper verdient. Daartoe ziet hij de bekendheid die het Anthoniusziekenhuis op het gebied van hartoperaties heeft als één van de kansen en legt een verbinding met het prachtige nieuwe stadshart. Erg positief is hij ook over de uitgebreide digitale dienstverlening: “Nieuwegein timmert daarmee aan de weg, gemeenten komen hier op bezoek om de digitale dienstverlening te bestuderen”.

Moeten we in Nieuwegein over acht jaar weer op zoek gaan naar een nieuwe burgemeester vragen Van Hoeflaken en Hansen hem. “Zou kunnen”, antwoordt Backhuijs fijntjes, “acht jaar is een mooie tijd om burgemeester te zijn. Je hebt dan alles eigenlijk wel gezien en meegemaakt”.

Olga Hansen

De opnamen die RTV9 van deze avond maakte kunt u terugzien op YouTube