Maurice Limmen de vakbondsman

Maurice Limmen, vakbondsman in hart en nieren

Deze bijeenkomst koos het Politiek Café eens een andere richting qua spreker. Onze gast deze avond was Maurice Limmen, voorzitter van de vakbond CNV.

DSC_0036

Tijdens de befaamde tien ja/nee stellingen hield Limmen goed stand! “De middeninkomens zijn bij dit kabinet de sigaar“, bevestigde hij met een volmondig JA. Wij vroegen Maurice om uitleg. Zeker van de VVD valt het Limmen tegen hoe zij omgaan met de middenklasse. Wanneer je zegt dat CAO afspraken onzin zijn, dan raak je de middenklasse. Vanuit de huidige ontwikkelingen zijn er al zoveel bedreigingen.

Neem nu als voorbeeld de studielening. De politiek vindt het wel meevallen, ‘je hebt 25 jaar om af te lossen’. Maar vanuit de CNV komen geluiden dat men wel degelijk een drempel ziet om iedere maand een bedrag te ontvangen waarvan je weet dat je het later terug dient te betalen. Juist de middenklasse moet lenen en die wordt weer geraakt.

Wij vroegen naar het loonakkoord voor de ambtenaren. CNV werkte samen met een aantal kleine bonden, hoe kijkt Limmen er tegenaan dat een grote bond als FNV buitenspel is gezet? Limmen vertelde ons dat dit niet het doel is geweest, samenwerking is belangrijk. Waarom is de CNV wel akkoord is gegaan en de FNV niet? Limmen antwoordde dat wij dit echt aan de FNV moeten vragen. Er is wel het één en ander op inhoudelijk niveau gezegd maar dit kon niet op formeel niveau gezegd worden. Limmen vindt dat je dan beter maar helemaal niets kan zeggen.

Toen het onderwerp zelfstandigen aanbrak, kwam de zaal ook los. Wij vroegen hem waarom de flexibilisering wordt tegengegaan via de politiek en via CAO’s. Limmen is niet tegen het inschakelen van zelfstandigen in het geval van ziek, piek of bepaalde diensten. Hij is wel tegen zelfstandigen wanneer deze vroeger allemaal in vaste dienst waren en nu losse ‘flut’ contracten hebben, dat zijn schijnzelfstandigen.

Niemand kan Maurice, in het geval van de pakketbezorgers, wijs maken deze dachten: “Oh, ik heb er altijd van gedroomd om ondernemer te worden”.  Dan volgt uiteraard de vraag hoe je dan onderscheid kunt maken tussen zelfstandigen die er vol passie voor gekozen hebben en de schijnzelfstandigen. Maurice ziet de oplossing door een bepaalde vorm overeind te houden. De groep in de gaten te houden op wetten/arbo en prijstechnisch nader tot elkaar te komen. Onze stelling: “Juist zelfstandigen en zelfstandige ondernemers hebben baat bij de CNV”, kon Limmen dan ook bevestigen met een overduidelijk JA.

Het laatste woord was wederom aan onze voorzitter Dik den Blanken, die altijd een leuke aanbieding heeft. Of je nu werkgever, werknemer of ZZP-er bent!

Bekijk ook de: reportage van rtv9

Tekst: Ellen Heijkamp
Foto’s: Jan Wolleswinkel