Meer betrokkenheid van de burger bij de gemeente

Drie gasten geven inhoud.
Deze bijeenkomst van het Politiek Café in de Lantaern te Nieuwegein trok wederom veel belangstellenden . Voorafgaand aan de bijeenkomst maakten belangstellenden al kennis met de drie gasten tijdens een sfeervol diner. De maaltijd legde een goede basis voor deze avond, want er moest hard gewerkt worden. De drie gasten: Job Cohen, Harm van Dijk en burgemeester Frans Backhuijs gaven ons een kijkje in de wereld van de gemeentelijke democratie. De presentatoren Jan van Hoeflaken en René Hansen begeleidden de bijeenkomst op gestructureerde doch humoristische wijze.

Job CohenJob Cohen en de “Vierde D”
Zoals gezegd heeft Job Cohen een indrukwekkende staat van dienst. Job Cohen kijkt niet met spijt terug op de periode als fractie voorzitter en politiek leider van de PvdA. Hij is nooit zwetend wakker geworden met de gedachte: “Was ik maar burgemeester gebleven”, hij heeft vol overtuiging de stap naar de politiek genomen. Op dit moment houdt Job Cohen zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van lokaal en provinciaal bestuur. De “Vierde D” is een operatie die aansluit op drie grote decentralisatie projecten die per januari afgerond zijn: jeugdzorg, ouderenzorg en re-integratie. Wanneer drie grote operaties bij de gemeente terecht komen vraagt dit veel van een democratie. Het is zaak om de afstand tussen de burgers en het bestuur zo klein mogelijk te houden. Daar zijn veel instrumenten voor, de G1000 is een interessant experiment om verder te ontdekken.

Harm van DijkHarm van Dijk en de G1000
Harm van Dijk maakte kennis met de G1000 in België en vroeg zich af of hij dit ook in zijn eigen gemeente kon organiseren. Uit navraag in zijn omgeving bleek dat hier belangstelling voor was. Om alle burgers een gelijke kans te geven om deel te nemen heeft er een loting plaatsgevonden vanuit de Gemeentelijke Basis Administratie. De deelnemers worden verdeeld in kleinere groepen. De agenda wordt op de dag zelf opgesteld en niet vooraf. Wanneer je de gemeenschap zelf de gelegenheid biedt om onderwerpen te bedenken, dan komt er fundamenteel iets anders uit dan vooraf gedacht werd. Wat zijn de resultaten van deze G1000? In eerste instantie heeft het een dag opgeleverd waarop deelnemers het gevoel hebben gekregen weer burger van een stad te zijn en er heeft een grote ontmoeting plaatsgevonden van de gemeenschap. Aansluitend zijn in Amersfoort zeven werkgroepen aan de slag gegaan met de ontwikkelde voorstellen om hier verder invulling aan te geven.

Frans BackhuijsFrans Backhuijs en de Toekomstvisie 2025
Gemeente Nieuwegein wil samen met de mensen van de stad bekijken hoe zij een nieuwe toekomstvisie kunnen maken. Tijdens het Politiek Café heeft men vanuit de gemeente vragenlijsten uitgereikt, deze kunnen de aanwezigen gratis retour zenden, men krijgt gegarandeerd antwoord.  In de  Reisgids Toekomstvisie 2025 zijn diverse visies beschreven die niet losgelaten zullen worden. Dan rijst de vraag: Wat blijft er dan over om in te passen? Job Cohen adviseert om bij het bepalen van de toekomstvisie niet uit te gaan van de gemeente maar van de burgers. Vanuit het publiek wordt aangegeven dat er wel degelijk ruimte is voor overleg om de visies te verscherpen.

De toekomst zal het uitwijzen …….

Bekijkt u ook de opnamen die RTV9 tijdens deze bijeenkomst maakte.

Tekst: Ellen Heijkamp
Foto’s: Jan Wolleswinkel