Minister Jet Bussemaker

Minister Jet Bussemaker
Deze avond hadden wij een beroemde gast in ons midden. Twee en een half jaar is Jet Bussemaker Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Haar huzarenstuk is het tot stand komen van het leenstelsel voor studenten. Anderhalf jaar duurde het overleg om tot een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. Vanaf september bestaat de beurs niet meer, maar gaan we lenen om te studeren.

021

De aftrap met de ja/nee vragen
Bert Lubbinge en René Hansen hadden de welbekende lijst met ja/nee vragen paraat, na afloop werd Jet Bussemaker in de gelegenheid gesteld om de beknopte antwoorden enigszins toe te lichten. In deze terugblik een greep uit de onderwerpen die tijdens dit brede debat aan bod kwamen.

De minister was het niet eens met de stelling dat het de norm in Nederland is dat je altijd schulden hebt. “Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen commerciële schulden en studieschulden, het is normaal om te lenen voor je studie.”

Het Centraal Plan Bureau heeft berekend dat er een toename van de gemiddelde schuld is van € 15.000 naar € 21.000. Hierop volgde de opmerking uit de zaal: Dit betekend dat er studenten zijn die minder schuld dan € 21.000 hebben, maar ook studenten die meer schuld hebben. Jet Bussemaker: “Studenten moeten veel bewuster met de lening omgaan, de lening is bedoeld voor studie. De eeuwige student bestaat niet meer, je moet studiepunten halen. Onderwijs is een groot goed, in Nederland is dit vanzelfsprekend. De investering is € 6.500 per student per jaar, de overheid dekt het risico, studenten mogen daar ook wat tegenover stellen. De school en universiteit moeten niet als supermarkt worden gezien, waar gekeken wordt of er iets leuks ligt waarna men weer weggaat.”

Het heeft anderhalf jaar geduurd voordat het leenstelsel tot stand kwam. De minister houdt wel van kritische tegenstanders: “Studenten weten de samenleving goed te mobiliseren.” Zij is blij dat het gelukt is om het met de steun van een deel van de oppositie de realiseren.

Jet Bussemaker gaf aan dat de MBO studenten te meest kwetsbare groep is op de arbeidsmarkt, een groep waar men zich zorgen over moet maken. Zij wil investeren in de MBO 1, 2 en 3 studenten. De minister vindt een maatwerkdiploma, om te bekijken wat iemand in zijn mars heeft, een goed idee. Vakken waar je goed in bent, kun je op een hoger niveau volgen. De overgang tussen onderwijssystemen is op dit moment nog kwetsbaar, deze moet men goed begeleiden.

Op de stelling dat als zij nog in het bestuur van de Universiteit van Amsterdam had gezeten, het Maagdenhuis niet bezet was reageerde de minister met een resoluut ja. “Bestuurders hebben als taak om veel hun gezicht te laten zien en wat ze belangrijk vinden goed te implementeren.” De minister had moeite om de Hogeschool te verlaten, zij was helemaal niet bezig om minister te worden en had het erg naar haar zin.

Tijdens de vorige bijeenkomst van het Politiek Café gaf Hans Spekman aan dat hij zich druk maakt over de huisvestingskosten. Minister Jet Bussemaker wil niet meer geld uitgeven dan nodig is. Er moet goed nagedacht worden over de te benutten ruimte. “We moeten af van bestuurders die overal hun ‘landmark’ achter willen laten.”

Jet Bussemaker was het niet eens met de stelling dat groeisteden door het Rijk gesteund moeten worden in het opbouwen van een cultureel klimaat. Ook hier kwam het ‘landmark’ denken aan de orde. De minister heeft geconstateerd dat de aansluiting tussen gezelschappen en podia niet altijd goed is. Vanuit de zaal kwam de opmerking dat de minister cultuureducatie weer terug in het programma wil, terwijl de gemeenten juist bezuinigen op kunstencentra. De minister vond dit een belangrijk punt. “De scholen krijgen geld voor cultuureducatie, het kan niet zo zijn dat zij hier niets mee doen. De scholen moeten mee doen aan de educatie maar ook de gemeenten moeten hier aan meedoen.”

Tot slot
Tot slot ging ons aller voorzitter Dik den Blanken op zoek naar het kistje wijn voor de minister, terwijl presentator René Hansen de lijst met sponsoren voor zijn rekening nam. Wij sloten deze avond wederom op vrolijke en ontspannen wijze af! Over ontspannen gesproken, de volgende bijeenkomst op 16 juni 2015 is er een avondje uit georganiseerd voor de sponsoren en de leden van de Club van 100. De uitnodigingen volgen zo spoedig mogelijk!

Tekst: Ellen Heijkamp
Foto’s: Jan Wolleswinkel

Bekijkt u ook de opnamen die RTV9 tijdens deze bijeenkomst maakte.