“Toekomstig premier te gast in Politiek Café?” een geplande ontmoeting met Emile Roemer, ingevuld door Mr.Dr. Bob Ruers

Hoeveel pech kun je hebben als organisatie van het Politiek Café? Kan je Nieuwegeinse geschiedenis schrijven door twee maal achter elkaar een aansprekend politicus uit Den Haag op je programma te hebben staan, moeten ze allebei op het allerlaatste moment afzeggen. Liet Job Cohen in februari verstek gaan door het neerleggen van zijn functie als fractievoorzitter van de PvdA, Emile Roemer moest afzeggen in verband met de ontwikkelingen rond het aftreden van PVV-er Brinkman. Nog dezelfde dag was de aanwezigheid van de SP-voorman vereist bij het daaropvolgende  spoeddebat in Den Haag. Roemer moest al een keer eerder verstek laten gaan in Nieuwegein en ook toen waren strubbelingen binnen de PVV de aanleiding.
Evenals een maand eerder, in reactie op de verhindering van Cohen, werd direct na het bekend worden van de afmelding van Roemer het noodscenario van het Politiek Café in werking gezet. Nog laat in de middag regelde de programmacommissie een plaatsvervanger in de persoon van Mr. Dr. Bob Ruers, lid van de Eerste Kamer voor de SP en kon de geplande bijeenkomst gewoon doorgaan.

Ruers, die als het ware vanachter zijn bureau was weggegrist, had zich niet voor kunnen bereiden op wat hem te wachten stond en werd koud in het Nieuwegeinse diepe gegooid. Als autoriteit op het gebied van de juridische bijstand aan asbestslachtoffers, bleken enkele van de aangekaarte onderwerpen wel erg ver weg van zijn vakgebied te liggen. De door de programmacommissie reeds op Roemers maat gemaakte ja-nee stellingen vormden echter geen probleem voor hem. Ontspannen ogend beantwoordde hij vlot de elf vragen met een soms volmondig en soms weifelend ja of nee. Voorafgaand aan zijn antwoorden kon het aanwezige publiek, middels het opsteken van een rode of groene kaart, eerst de eigen mening kenbaar maken. Dit leidde tot veel vrolijkheid in de zaal en een levendige sfeer.

De betrokkenheid van het publiek zette de rest van de bijeenkomst door en er werden veel en ook kritische vragen gesteld. Ruers legde uit waar de SP voor staat, hoe zij haar rol in het kabinet ziet en hoe zij denkt invloed te kunnen uitoefenen. Hij gaf toe dat ook de SP niet vast zal kunnen houden aan haar programma, mocht zij in de regering komen. “Dat is inherent aan de Nederlandse politiek” meent hij. De kernpunten die voor de SP belangrijk zijn, onderwijs, sociale voorzieningen en gezondheidszorg, zullen echter niet onderhandelbaar zijn. Ruers: “De honger om mee te regeren is groot bij de SP, maar niet tot elke prijs”. Hij meent dat we het in Nederland nog niet zo slecht hebben maar vindt het verstandig ruimte te creëren voor de toekomst. “We moeten lef hebben” zegt hij. En voegt daar aan toe dat bezuinigingen en hervormingen noodzakelijk zijn. Desalniettemin vindt de SP dat de staatsschuld best nog wel wat verder op mag lopen. “Nu verder bezuinigen zal de crisis nog meer verergeren en het zal steeds moeilijker worden om daar weer uit te komen”. De SP vindt dat juist in deze tijd partijen moeten samenwerken. “We moeten ons realiseren voor wie we het doen”.
Eén der toehoorders merkte op dat het één groot circus is in de regering en dat de politieke geloofwaardigheid achteruit gaat. “We zitten midden in een crisis en in Den Haag zijn ze met allerlei andere dingen bezig”.
“Hoe zit het met het staatshuishoudboekje? En hoe organiseren we dat mensen weer meer gaan verdienen? Waar ga je in investeren en waar laten we de schuld oplopen? Moeten we ook niet eens naar de rest van de wereld kijken?
” In rap tempo schoten vragen en antwoorden door de steeds rumoeriger wordende bovenzaal van Poelzicht, waar de temperatuur inmiddels evenredig hoog was opgelopen.
Het speet de aanwezigen dat zij SP voorman Emile Roemer niet persoonlijk hadden kunnen bevragen, maar dat weerhield hen er niet van de discussie met diens plaatsvervanger evenzeer aan te gaan.

Met de medewerkers van Roemer is inmiddels overeen gekomen dat drie maal scheepsrecht is en dat de SP-voorman dus zeker nog een keer een poging waagt om naar het Politiek Café in Nieuwegein te komen. Of de PVV moet tegen die tijd nog meer verrassingen in petto hebben…

Tekst Olga Hansen
Foto’s Rob Rooijackers

De tv-opnamen die RTV9 van deze avond maakte kunt u hier bekijken.