“Veiligheid” door Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Bom, bomvol was het dinsdag avond in De Lantaern. Tot ver achterin de zaal zaten en stonden de mensen. Degenen die in de ruimte bij de bar stonden moesten hun koffiekopje zelfs vasthouden tot de gast van deze avond, Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten, uitgesproken was. Zelfs het podium leek vol. Dat kwam vooral door de imposante verschijning en uitstraling van de minister zelf. Vanaf het eerste moment had hij de regie vrijwel volledig in handen en de toch zeer ervaren gespreksleiders René Hansenen Jan van Hoeflaken kregen hem niet waar ze hem heen probeerden te sturen.

Nadat Hansen de aansprekende carrière van de minister had geschetst vuurden de twee de gebruikelijke ja/nee-vragen op hem af. Opstelten leek goed voorbereid, bij geen enkele stelling ontbrak het hem aan woorden. Dat was ook niet zo vreemd, want de staf van de minster had de stellingen, met het oog op de komende Provinciale verkiezingen, vooraf willen inzien. Refererend aan die verkiezingen wilde Opstelten wel even kwijt dat de VVD eigenlijk een permanente verkiezingscampagne voert.

De tien ja/nee-vragen gingen over zaken als de pakkans na overvallen, straffenverzwaring, coffeeshopbeleid en regiopolitie, maar ook over animalcops, een veiliger Nederland en dus ook Nieuwegein en het Romabeleid. Het viel de minister niet mee om met alleen een ja of nee te antwoorden. Het liefst lichtte hij zijn antwoorden meteen even toe, daar waar het nou juist de bedoeling was om na afloop van de stellingen wat dieper op de antwoorden in te gaan. Toen bleek dat de heren gespreksleiders een bepaalde vraag niet hadden gesteld, sneed Opstelten de kwestie zelf even aan, gaf uitleg en sloot af met “Als u mij die vraag had gesteld, zou ik hem zo beantwoord hebben”. Het leidde tot veel gelach en applaus en droeg bij aan de positieve stemming.

Het publiek was erg betrokken en greep de kans om zelf met de bewindsman in discussie te kunnen gaan met beide handen aan. Opstelten beantwoordde hun vragen over blauw op straat “Ik ben ontzettend trots op die politieagent”, de anti-kraakwet “Een wet hoor je uit te voeren, zo simpel als wat” ,de rechterlijke macht “We moeten trots zijn op onze rechterlijke macht” en coffeeshops “Het coffeeshopbeleid is gigantisch uit de hand gelopen” op duidelijke en  overtuigende wijze. Of, zoals hij zelf opmerkte: “Volgens mij ben ik glashelder en is er geen speld tussen te krijgen.”

“Dank zij dit kabinet komen er drieduizend dienders bij”  zei hij over meer blauw op straat “de nationale politie wordt een feit. Niet hoe, maar wanneer”. De wijkagent zal een cruciale rol gaan spelen, per vijfduizend inwoners moet er één komen. Een snel rekensommetje leerde dat Nieuwegein er dan acht wijkagenten bij krijgt “Dat wordt incasseren burgemeester” zei Van Hoeflaken verheugd tegen Cor de Vos. Het onderwerp leidde tot een kort steekspel tussen Opstelten en de Nieuwegeinse burgemeester. De kleine schermutseling werd door de heren afgesloten met een sportieve handdruk.

Volgens de minister staat de komst van een nationaal politiecorps al vast “Het is niet de vraag hoe, maar wanneer” zei hij en noemde het de blauwe chef. Hansen vond dat klinken als het tegenovergestelde van de Bob, hetgeen hem gelach en applaus van het publiek opleverde. Het bracht de minister geen moment van zijn stuk, hij pareerde iedere opmerking glimlachend en bewoog zich ontspannen tussen spreekgestoelte en rand van het podium om een directer contact met de zaal te krijgen. “Ik ben een liberaal dus sta ik open voor andere meningen” zei hij beslist.

Met een volmondig “onzin” gaf hij zeer duidelijk zijn mening over de legalisering van coffeeshops. Tegen drugscriminaliteit moet spijkerhard worden opgetreden. Breng de coffeeshops weer terug tot waar ze voor bedoeld zijn en maak er gesloten clubs van waar je alleen als lid met een “weetpas” in kunt.
Dat de pakkans bij overvallen met minimaal 100% omhoog gebracht moet worden is een topprioriteit in zijn beleid. Hij gelooft in strenger straffen in een aantal situaties en heeft daar al wetsvoorstellen voor klaar liggen. “Het geboefte zal het cachot in” merkt hij gekscherend op. Men mag hem er ook op afrekenen als hij zijn belofte niet waar kan maken, want, zegt hij: “ik ben eerlijk, zo kent u mij”.
Een andere absolute prioriteit in Opstelten’s beleid is de dierenpolitie. Met meer dan 200.000 gevallen van dierenmishandeling per jaar vindt hij de vijfhonderd gespecialiseerde politiemensen absoluut noodzakelijk en het minimum van wat nodig is.
In gevallen van belediging en aanvallen van hulpverleners, ambulancepersoneel, conducteurs etc. is hij een groot voorstander van wat hij zelf super-snelrecht noemt. Straffen die twee keer zo zwaar zijn als de straf in identieke situaties. “We moeten de mensen die op straat werken beschermen, met zijn allen schouder aan schouder”. De minister zal daarom met een voorstel komen om de bureaucratie terug te dringen. Ook in Nieuwegein ……. Opstelten: “Nu komt er een spontaan applaus. Dat stond in mijn tekst”.

Via Burgernet “een fantastisch initiatief”, inbraakpreventie “elke Nieuwegeiner is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid” en toch nog even de brand in Moerdijk “laat eerst de verantwoordelijken het afhandelen voor we conclusies trekken” naderde het einde van het officiële gedeelte. De minister ontving een kistje Fair Trade wijn als dank voor zijn aanwezigheid deze avond. Na opening toonde hij de inhoud aan de zaal met de woorden “Ik laat altijd even zien wat ik krijg”.

Olga Hansen