“Wat betekent de troonrede de komende jaren voor de MKB ondernemer?” door Loek Hermans, voorzitter MKB Nederland

Deze eerste bijeenkomst na het zomerreces leidde meteen alweer het 6e seizoen van het bestaan van het Politiek Café Nieuwegein in. Derhalve opende voorzitter Dik den Blanken deze avond met een welkomstwoord en besteedde, op zijn geheel eigen wijze, aandacht aan dit eerste lustrum. PresentatorRené Hansen schetste vervolgens de levensloop en carrière van de gast van deze avond, Loek Hermans, en merkte daarbij op dat de voorzitter van MKB-Nederland inmiddels is voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de vereniging van het Europese MKB.

Zoals gebruikelijk legden gespreksleiders Jan van Hoeflaken en René Hansenhun gast een aantal ja/nee stellingen voor, waarvan enkelen later wat werden uitgediept. De stelling dat Jan Kees de Jager in het toekomstig kabinet ook de portefeuille van Minister van Financiën zou moeten krijgen beantwoordde Hermans met een volmondig “Ja, graag”. Hij bleek bijzonder veel waardering voor deze bewindsman te hebben, die er volgens hem in geslaagd was op zeer kundige wijze het “overheidsgat” te dichten. “Wel jammer dat hij van de verkeerde partij is”, merkte VVD’er Hermans op. Zelf zei hij geen belangstelling te hebben voor een ministerspost in het nieuw te vormen kabinet. Hij denkt dat een VVD/CDA regering met gedoogsteun van de PVV voor het MKB een goede zaak zou zijn en verwacht zelfs dat er over twee dagen een definitief akkoord op tafel ligt. De strategie zal het terugbrengen van de overheidsuitgaven en de ontwikkeling van het bedrijfsleven worden. De bezuinigingen zullen met name de kinderopvang, cultuur, milieu en ontwikkelingshulp treffen. Hermans ziet zeker het belang van deze takken van de samenleving, maar er is volgens hem veel te halen op het niveau van het bestuursapparaat. “Iedere euro van de overheid brengen wij met zijn allen op.”

Aan de hand van een meegebrachte Powerpoint presentatie legde de MKB voorzitter zijn toehoorders het beoogde beleid van het MKB voor de komende jaren uit. De op Prinsjesdag gepresenteerde miljoenennota liep daarbij als een  rode draad door zijn betoog. Aan de hand van cijfers, “ik ben eigenlijk niet zo van de cijfers”, verduidelijkte hij hoe het zit met de economische groei, de Nederlandse export, “Nederland is het vijfde exportland ter wereld”, en de, ten opzichte van Europa, lage werkloosheid. “De capaciteit van de Nederlandse economie is enorm”, zei hij “en de achteruitgang van de koopkracht valt hier reuze mee.” Echter de bouwsector, de motor van de economie,  zal komend jaar de zwaarste klappen krijgen. Dat werkt door in de huizen- en hypotheekmarkt en nog verder daarbuiten. Daarom pleit het MKB voor een extra stimulans van de woningmarkt in de vorm van de 6% maatregel.
Bevlogen en helder schetste Hermans waar het MKB voor gestreden heeft en de lobby voor de maatregelen om het MKB te ontzien. Daartoe was hij kind aan huis bij het demissionair kabinet en heeft vertrouwen in de op Prinsjesdag gepresenteerde miljoenennota. “Deze miljoenennota is gericht op versterking van het ondernemerschap in het MKB.”

In antwoord op een vraag van één der aanwezige ondernemers legde hij uit hoe hij over innovatiesubsidie denkt. Een ander, die de stijging van de sociale lasten beredeneerde,  adviseerde hij een andere accountant te nemen. “Er komt geen pensioenlastenverhoging meer.”zei hij stellig. Over de onzekerheid omtrent de hypotheekrenteaftrek merkte hij op dat deze discussie al jaren gevoerd wordt. “Het is zeker een factor van onzekerheid, maar er hebben meerdere effecten invloed op deze markt.”  Het, ondanks de grote leegstand, nog steeds bijbouwen van kantoorruimte vond ook hij verbazingwekkend. “Wie zijn ze? Wie bedenkt dat?” vroeg hij zich af in antwoord op een vraag van één der aanwezigen over de Nieuwegeinse situatie. De bereikbaarheid van Nieuwegein vond hij ook een probleem, hij was vanavond ternauwernood op tijd voor deze bijeenkomst.

Dat het, deze avond gespeelde, Uefa-cup voetbal van invloed was op de opkomst voor deze bijeenkomst, deerde Hermans niet. Hij was de eerste die na afloop van zijn optreden de tussenstand van Ajax-AC Milaan doorgaf.

Olga Hansen

Kijk voor de opnamen die RTV9 van deze avond maakte op YouTube