Wat wil “Trots op Nederland”? met als gast fractievoorzitter Rita Verdonk

“Je mag alles tegen me zeggen. Maar kom zelf ook eens met iets”, zei Rita Verdonk, partijleider van de beweging Trots op Nederland, tegen het in grote getale aanwezige publiek. Ook uit de omliggende gemeenten waren de Trots op Nederlanders naar het Politiek Café in De Lantaern gekomen om hun voorvrouw te horen spreken.
En de zaal kwam met iets. Vragen, veelal kritisch, opmerkingen, gejoel, gemompel of gelach en soms applaus. Er werd vaak heftig gereageerd op de gepeperde uitspraken van de politica in hart en nieren, die het liefst de regie in eigen hand houdt, maar die voor deze avond moest delen met presentatoren Jan van Hoeflaken en René Hansen.
Om er de sfeer vast wat in te krijgen openden zij de avond met een aantal  prikkelende stellingen die Verdonk slechts met ja of nee mocht beantwoorden. De stap naar de andere onderwerpen was daardoor snel gemaakt. In ras tempo gaf de politica haar mening over zaken als de DSB-bank, koopsompolissen en de rol van de overheid daarin.”De hele bank- en verzekeringssector is één stinkend geheel”, betoogde ze. “Ik pleit voor een parlementaire enquête over een ontslag van Wellink en het ter verantwoording roepen van Zalm.”
Volgens Verdonk moet er een grote bezem door het overheidsambtenarenapparaat. “Gooi de top van de ambtenarij eruit”, sprak ze vol vuur. “De nieuwe minister bepaalt welke ambtenaren hij laat zitten.”  Ze pleit voor de gekozen burgemeester en premier en laat het liefst de hoofdambtenaren mee wisselen met burgemeester en wethouders. “We hebben een efficiënte overheid nodig en geen achterkamertjespolitiek”, betoogt de politica die nooit onder stoelen of banken heeft gestoken de ambitie te hebben de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland te willen worden. Heftige reacties uit en discussie met de zaal volgden op deze ferme stellingen en zowel voor- als tegenstanders roerden zich.
“Hoe wordt ú trots op Nederland”, werd gevraagd, ” en waarom deze naam?” Volgens Verdonk is die keuze gemaakt omdat veel mensen nu niet trots op Nederland zijn.”Wij zijn er voor iedereen die meedoet ongeacht godsdienst, huidskleur of wat dan ook.”
Over de verhoogde AOW-leeftijd wilde ze ook nog wel iets kwijt. Deze heeft volgens haar niets met de crisis te maken. Er kan geld voor vrijgemaakt worden uit de ontwikkelingshulp, die in haar ogen absurd hoog is terwijl de daadwerkelijk bereikte resultaten nihil zijn. Vanuit de zaal werd ontstemd opgemerkt dat de ontwikkelingshulp structureel en het economisch belang voor de westerse wereld groot is. “Laten we nu ook eens opkomen voor de belangen van de mensen in Nederland”, vond Verdonk.
Ze vindt het openbaar vervoer slecht geregeld en is er voorstander van het gratis of bijna gratis te maken. “Regel het van deur tot deur en schep meer mogelijkheden tot flexwerken.”  De oplossing voor het fileprobleem zoekt ze in meer asfalt. Er zouden in Nederland twee grote, dubbeldeks snelwegen van noord naar zuid en drie dubbeldeks snelwegen van oost naar west moeten komen.
De koopzondagen wil ze aan de ondernemers zelf over laten, het rookverbod vindt ze betuttelend. Eenieder heeft het recht zijn eigen lijf en goed te verdedigen en jongeren die zich op het criminele pad begeven moeten naar een opvoedingsgesticht.
In Nederland geven mannen en vrouwen elkaar gewoon een hand en hier is iedere burka er één te veel. Het publiek reageerde heftig en verweet Verdonk veel populistische uitspraken te doen. Zelf zit ze daar helemaal niet mee. “Popu betekent volk”, zei ze “en ik wil staan voor het volk.”
“Wilt u nog een laatste opmerking maken mevrouw Verdonk?” vroeg Jan van Hoeflaken.
Verdonk:”Ik bedank alle hier aanwezigen voor hun komst en wil één ding nog zeggen. Trots is niet alleen voor problemen aandragen, we brengen ook oplossingen kijk maar op onze site. Ik maak me erg grote zorgen om dit land.”

Olga Hansen

De tv-opnamen van deze avond kunt u bekijken op YouTube.