“Weet u nog waar de PvdA voor staat en gaat?” een geplande ontmoeting met Job Cohen, ingevuld door Mariëtte Hamer

Een ontmoeting met Job Cohen was één van de bijeenkomsten waar de organisatie van het Politiek Café dit seizoen erg naar uitkeek. Omdat het voor de PvdA woelige tijden zijn, was ook in de pers veel aandacht voor Cohens aanwezigheid in Nieuwegein, leefde het onderwerp als nooit tevoren en werd voor afgelopen dinsdag een grote publieke belangstelling verwacht. Derhalve was het een totale verrassing dat Cohen de dag ervoor aftrad als fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Verbijstering in het land, reuring in Nieuwegein en commotie bij het Politiek Café. De heren gespreksleiders echter, slagvaardig als zij zijn, lieten zich niet voor één gat vangen en legden een hotline naar Den Haag. Binnen een dag hadden zij een waardig vervangster geregeld in de persoon van fractie-secretaris Mariëtte Hamer. De leden van de Club van 100 en alle andere betrokkenen die iets met het Politiek Café van doen hebben, waren inmiddels op de hoogte gehouden van de gang van zaken en kwamen gelukkig toch nog in groten getale naar Green Village.

Voor de ruim honderd aanwezigen vertelde Mariëtte Hamer wat het bericht van Cohens vertrek met haar en haar fractie had gedaan. “We dachten allemaal dat het een grap was” zei ze,”eigenlijk  hebben we het helemaal niet aan zien komen”. Ze vind het ongelofelijk triest dat een man van Cohens kaliber is opgestapt en zegt dat het haar ook persoonlijk verdriet doet. Ze vindt het jammer dat hij niet langer de tijd heeft genomen om zijn duidelijke opvattingen over waar ons land heen moet, te ontwikkelen. Ze vindt hem een buitengewoon authentiek leider, iemand die wil verbinden en niet splijten. Hamer onderkent dat de verharding in de politiek het er ook niet makkelijker op maakt. De inzet van onder anderen social media maakt met name grote debatten ingewikkelder. “Je speelt twee wedstrijden” meent ze ”enerzijds moet je inhoudelijk zaken doen, anderzijds moet je je naar de pers presenteren, wordt er gekeken of je lekker fel bent en welke kleding je draagt”.
De discussie omtrent Cohens opvolging is al direct losgebarsten en verscheidene namen doen de ronde. Op de vraag of Hamer zelf ook één der kandidaten is houdt ze een slag om de arm. “Misschien” zegt ze en gaat over tot uitleg van de officiële opvolgingsprocedure, die in ieder geval zo’n drie weken in beslag zal nemen.

Hoe het nu verder moet? Hamer zelf had vertrouwen in het duo Cohen-Spekman. Van de laatste wordt gezegd dat hij sympathieën richting SP koestert. Fuseren met de SP is volgens Hamer echter geen optie. De PvdA moet door en of dat met of zonder partners is waarmee de meerderheid van 76 zetels behaald kan worden maakt haar niet uit als er maar gebeurt wat er moet gebeuren. “Als brede volksbeweging wil de PvdA groepen verbinden, gaat het over vooruitgang en ambities. Dat is wat mij aantrekt in deze partij” zegt ze.
Ze spreekt de hoop uit dat het huidige kabinet spoedig valt, liefst deze week nog. In haar ogen breekt het met hun “visieloos geschraap” belangrijke maatschappelijke zaken als gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting af en neemt de werkloosheid steeds verder toe. “De VVD denkt nog steeds dat de zon schijnt” merkt ze op.
Dat de PvdA de werkloosheid doeltreffender aan wil pakken verwoordt ze aan de hand van een door de partij ontwikkeld alternatief crisisplan. Naast werkgelegenheidsprojecten bevat het de opzet om samen met het VNO tienduizend banen te creëren voor met name wajongers en svw-ers. Daarnaast zou de arbeidsmarkt flexibeler moeten worden en dient er een minimumloon voor de groeiende groep ZZP-ers te komen. Volgens Hamer zal de PvdA niet op de verkeerde zaken bezuinigen. Eén der toehoorders vraagt zich echter af waar het geld dan vandaan moet komen als zij niet meer dan het huidige kabinet te besteden heeft. Hamer: “Volgens een ter zake kundig hoogleraar moet je eerst in de goede dingen investeren om later te kunnen bezuinigen. Dus als je dan al moet bezuinigen doe het dan ook slim.” Er aan toevoegend dat eigenlijk niemand kan zeggen hoeveel er echt bezuinigd zal moeten worden.

Ondanks haar drukke bezigheden en de hectiek van Cohens vertrek, wist Mariëtte Hamer toch tijd vrij te maken om naar het Politiek Café te komen. Klokslag negen moest ze echter weg omdat er thuis een dochter, met een toetsweek in het vooruitzicht, wachtte. Gespreksleiders Hansen en Van Hoeflaken benadrukten nog eens hoe de organisatie Hamers flexibiliteit en aanwezigheid op prijs stelde, waarop ze droog repliceerde dat het vooral aan het charmeoffensief van Nieuwegeins Tweede kamerlid Eelke van Veen was te wijten dat ze niet had durven weigeren.

Alvorens het officiële gedeelte van de avond af te sluiten konden de heren gespreksleiders niet aan de verleiding weerstaan om, 27 uur na het vertrek van Job Cohen, de in het publiek aanwezige PvdA-ers te vragen wie in hun ogen de ideale leider van hun partij zou moeten worden. Weifelend werden Ronald Plasterk en onze eigen Nieuwegeinse Eelke van Veen genoemd. PvdA-wethouder Bert Lubbinge hield, doorgewinterd politicus als hij is, een zeer ruime en politiek correcte slag om de arm door op te merken dat we eerst de komende ontwikkelingen maar eens af moeten wachten.

Tekst Olga Hansen
Foto’s Rob Rooijackers

De tv-opnamen die RTV9 van deze avond maakte kunt u hier terugzien.

RTV Utrecht maakte een kort item, dat u hier kunt zien.